Ajankohtaista

Suomen Akatemia valitsi 12 uutta tutkimuksen huippuyksikköä - yksi oma Jyväskylään, kahdessa mukana

Suomen Akatemia on valinnut uudet tutkimuksen huippuyksiköt vuosille 2018–2025. Huippuyksikköohjelmaan valittiin 12 yksikköä, joissa työskentelee tutkimusryhmiä yhteensä 12 yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta. Jyväskylän yliopisto koordinoi uutta Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä.  

Teppo Kröger
Teppo Kröger.
- Huippuyksikkö tutkii ikääntymisen ja hoivan muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Se tutkii erityisesti ylikansallistumisen ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan. Yksikkö perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijoiden tiiviiseen yhteistyöhön, jonka avulla analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä, yksikön johtaja, yhteiskuntapolitiikan professori Teppo KrögerJyväskylän yliopistosta kuvailee. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Jyväskylässä akatemiatutkija Sakari Taipaleen ryhmä tutkii uusia teknologioita, ikääntymistä ja hoivaa osana konsortiota.

 

Uusista huippututkimusyksiköistä Helsingin yliopiston koordinoimassa Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikössä on mukana jyväskyläläisten matemaatikkojen ryhmä professori Mikko Salon johdolla. Jyväskylässä tutkitaan erityisesti lääketieteellisen ja seismisen kuvantamisen matemaattisia malleja ja näiden inversioteoriaa.

Tampereen yliopiston koordinoimassa Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä paneudutaan pelien kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kehityksen ja vaikutusten ymmärtämiseen. Huippuyksiköllä on neljä keskeistä tutkimusteemaa: pelien merkitys ja muoto, pelien luominen ja tuotanto, pelaajat ja pelaajayhteisöt sekä pelien asema yhteiskunnassa. Jyväskylässä tutkimusta johtaa nykykulttuurin tutkimuksen professori Raine Koskimaa. Jyväskylän yliopiston vastuualueena on pelien muodot ja rakenteet, pelikokemukset sekä pelien ymmärtäminen. Huippuyksikölle kootaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohjausryhmä, jonka avulla vahvistetaan tutkimuksen vuoropuhelua mm. pelisääntelyn ja pelikasvatuksen suuntaan.

Suomen Akatemia sai tämänkertaiseen huippuyksikköhakuun yhteensä 179 aiehakemusta. Näistä kutsuttiin varsinaiselle kierrokselle 34 hakijaa. Hakemukset arvioitiin kansainvälisissä arviointipaneeleissa. Lisäksi kansainväliset asiantuntijat haastattelivat toiselle kierrokselle kutsuttujen tutkimusryhmien edustajat Akatemiassa toteutetuissa tilaisuuksissa.

Huippuyksiköt valittiin uudistettuun huippuyksikköohjelmaan. Huippuyksikön rahoituskausi pitenee kuudesta vuodesta kahdeksaan, ja ensimmäisen nelivuotiskauden jälkeen yksikölle tehdään tieteellinen väliarviointi. Arvioinnin tulokset ratkaisevat yksikön jatkorahoituksen tason eli rahoitus voi arvioinnin tulosten perusteella joko nousta, laskea tai päättyä kokonaan.

Lisätietoja:

Professori Teppo Kröger, puh. 040 805 4160, teppo.kroger@jyu.fi
Professori Mikko Salo, puh. 040 805 4476, mikko.j.salo@jyu.fi
Professori Raine Koskimaa, puh. 040 840 5968, raine.koskimaa@jyu.fi

http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2017/suomen-akatemia-valitsi-12-uutta-tutkimuksen-huippuyksikkoa/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,