Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto sai 4,6 miljoonaa kärkialoilleen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen valitsemien tutkimusalojen vahvistamista yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Profiloitumiseen suunnattua rahoitusta myönnettiin yliopistoille nyt kolmannen kerran. 

Jyväskylän yliopisto sai 4,6 miljoonaa euroa vahvistaakseen profiiliaan kolmella yliopiston strategiassaan tunnistamalla nousevalla tutkimusalalla.  Kaikkia rahoitettuja profilointitoimia yhdistää vahva monitieteisyys. Aivojen kehitys elämänkulun eri vaiheissa – kasvuympäristöjen, itsesäätelyn ja fyysisen aktiviteetin rooli -alalla yhdistetään yliopiston asiantuntemusta mm. psykologiassa, kasvatustieteissä, liikuntabiologiassa ja gerontologiassa. Päätöksentekoanalytiikka käyttäen kausaalimalleja ja monitavoiteoptimointia -tutkimuksessa hyödynnetään laskennallista ajattelua ja data-analytiikkaa. Kriisien uudelleen määrittely: historiallinen jatkumo ja yhteiskunnallinen muutos -tutkimusta profiloi monitieteisyys esimerkkeinä historian, yhteiskunta- ja taloustieteiden, viestinnän sekä kielten ja kulttuurien tutkimus. Yliopiston rehtori Matti Manninen päättää rahoituksen jaosta näiden kolmen alueen kesken.

- Yliopiston menestyminen profilointirahoituksen saamisessa on kiistaton osoitus tutkimuksen korkeasta kansainvälisestä tasosta ja hyvistä strategisista valinnoista. Erityisen ilahduttavaa on, että nyt saatu rahoitus edistää tieteidenvälistä tutkimusta Jyväskylän yliopistossa, toteaa rehtori Matti Manninen.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia tutkimuksen profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa on monitieteisiä.

Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa. Hakuun osallistuneista 14 yliopistosta 12 sai rahoitusta. Nelivuotiset rahoitukset vaihtelevat 600 000 eurosta 15 miljoonaan euroon. Rahoituksen mitoituksen perusteena on ollut erityisesti paneelin lausunto, yliopiston oma sitoutuminen profiloitumisalueiden kehittämiseen sekä yliopiston väliraportointi aiemmin rahoitettujen profiloitumistoimien edistymisestä. Yhteensä yliopistot hakivat tästä hausta rahoitusta 109 miljoonaa euroa.

Arviointipaneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneelin seitsemästä jäsenestä neljä oli mukana arvioimassa yliopistojen hakemuksia myös aiemmissa profiloitumishauissa.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen, puh. 040 6800 215, matti.manninen@jyu.fi 

Strategiajohtaja Kari Pitkänen, puh. 050 364 1010, kari.j.pitkanen@jyu.fi

http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2017/suomen-akatemia-vahvistaa-tutkimuksen-edellytyksia-tukemalla-yliopistojen-profiloitumista/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,