Ajankohtaista

Uusi maisteriohjelma auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan moderneja kriisejä

Nopeasti muuttunut globaali turvallisuusympäristö sekä informaation määrän lisääntyminen ja sen jatkuvasti kasvava merkitys päätöksenteossa haastavat korkeakouluja uudistamaan opetustaan. Jyväskylän yliopisto vastaa tähän tarpeeseen käynnistämällä syksyllä 2018 uuden monitieteisen kokonaisturvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelman.

Uuden maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa kokonaisturvallisuuden asiantuntijoita, jotka osaavat analysoida yhteiskunnallisia muutoksia ja ilmiöitä globaalissa ympäristössä. Ohjelman keskiössä ovat kansainvälistyvän ja digitalisoituvan yhteiskuntamme kokonaisturvallisuus, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky.

Uusi maisteriohjelma on ainutlaatuinen Suomessa. Ohjelmassa yhdistetään laajasti Jyväskylän yliopiston osaamista mm. kielten, kulttuurin, teknologian ja yhteiskunnan alueilta. Lisäksi valmisteluvaiheessa on käyty tiivistä keskustelua keskeisten suomalaisten turvallisuustoimijoiden kanssa. Turvallisuutta tarkastellaan niin yksilön, yhteisöiden kuin yhteiskunnankin tasoilla.

Kokonaisturvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmalla on vankka tutkimuksellinen tausta. Ohjelma liittyy ennen kaikkea Jyväskylän yliopiston uusiin kriisien uudelleen määrittelyn ja kyberturvallisuuden profiloitumisalueisiin, joilla tehtävä tutkimus tukee luontevasti ohjelman opetusta. Lisäksi maisteriohjelman sisällöissä näkyvät vahvasti mm. kielten ja kulttuurien ymmärtäminen, strateginen ajattelu ja johtajuus sekä kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat historialliset kehityskulut.

- Globaali turvallisuustilanne on muuttunut nopeasti. Teknologian kehittyminen, informaation määrän lisääntyminen ja sen merkityksen kasvaminen päätöksenteossa sekä erilaisten kriisien yhä monimutkaisempi luonne ovat haastaneet perinteisen kriisien ja konfliktin ymmärtämisen ja selittämisen. Uskomme, että nyt käynnistettävä yliopistomme tutkimuksellisiin vahvuuksiin perustuva maisteriohjelma luo siitä valmistuville hyvät edellytykset toimia asiantuntijoina ja kehittäjinä kokonaisturvallisuuden alueella, toteaa Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen.

Maisteriohjelman ensimmäiset 20 opiskelijaa aloittavat opintonsa syksyllä 2018, ja ensimmäinen hakuaika ohjelmaan on keväällä 2018 korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. Maisteriohjelman valintaperusteet vahvistetaan ja julkaistaan syksyllä 2017. Maisteriohjelmaan voi hakeutua, jos on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, AMK-tutkinnon, vanhamuotoisen maisterin tutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon.

Tavoitteena on saada maisteriohjelmaan kokonaisturvallisuutta hyvin monipuolisella taustalla tarkastelevia opiskelijoita, joiden osaaminen tukee maisteriohjelman monitieteisyyden tavoitteita. Turvallisuusalan asiantuntijoiden lisäksi ohjelma sopiikin hyvin esimerkiksi kielten ja viestinnän, historian, yhteiskuntatieteiden ja informaatioteknologian osaajille.

Vaikka maisteriohjelma alkaakin varsinaisesti vasta syksyllä 2018, toteutetaan jo tulevana lukuvuonna kolme erityisesti informaation hallintaan ja strategiseen tiedusteluun liittyvää pilottikurssia osana kyberturvallisuuden maisteriohjelmaa. Näille kursseille on tarjolla myös muutamia paikkoja erillisen opinto-oikeuden kautta.

Uutta maisteriohjelmaa koskevia uutisia voi seurata Facebookissa ja verkkosivulla www.jyu.fi/it/kokonaisturvallisuus.

Kerromme mielellämme lisää:

Panu Moilanen
lehtori, projektipäällikkö
040-8254 554
panu.moilanen@jyu.fi

Heikki Roiko-Jokela
dosentti, yliopistotutkija
040-8053 995
heikki.roiko-jokela@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,