Ajankohtaista

Voidaanko digitaalisella oppimispelillä vahvistaa vanhemmuutta?

Oppimispelin hyötyjen tutkimukseen rahoitusta Kunnallisalan kehittämissäätiöltä

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat kaipaavat tietoa ja tukea vanhemmuuteen ja perhe-elämään, mutta tukea ja ohjausta ei ole välttämättä saatavilla tai se ei tavoita moninaisia nykyperheitä.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella ollaan paraikaa kehittämässä tutkimusperustaista digitaalista oppimispeliä tukemaan vanhemmuuden alkutaivalta. Oppimispeli VauvaPolku (BabyTrail) valmistuu ensi vuonna. Kunnallisalan kehittämissäätiö myönsi kokouksessaan 7.6.2017 60 000 euroa rahoitusta tutkimukseen, jossa selvitetään pelin hyötyjä vanhemmille ja työntekijöille. Pelin tutkimusosuus toteutetaan yhteistyössä lapsi-ja perhepalvelujen muutosohjelman kanssa.

Oppimispelin uutuusarvo on soveltaa pelillistä oppimista koskeva uusin tutkimustieto ja osaaminen perheen arkeen ja vanhemmuuden tukemiseen. Tavoitteena on kehittää moninaisten nykyperheiden tarpeisiin sopiva ja ajanmukainen palvelu, joka täydentää olemassa olevia perhepalveluita. Peliä on tarkoitus pelata ohjatusti osana kuntien perhevalmennusta, mutta vanhemmat voivat pelata peliä myös esimerkiksi perhekahviloissa tai itsenäisesti.

Saadun rahoituksen avulla selvitetään oppimispelin soveltuvuutta perhevalmennukseen ja pelaamisen hyötyjä sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmista. Tarkoituksena on kokeilla peliä osana neuvolan perhevalmennusta ja selvittää, onko oppimispelin pelaamisella vaikutusta perheiden hyvinvointiin, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen ja vanhemmuuden jakamiseen

-          Kehitettäessä uusia vanhemmuuden vahvistamisen välineitä on ensiarvoisen tärkeä tutkia niiden hyötyjä ja vaikuttavuutta, professori Anna Rönkä korostaa.

-          Pidämme tärkeänä lähtökohtana kuulla vanhempia erilaisissa perheissä ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia, Eija Sevon korostaa.

Oppimispelin kehittäminen ja tutkiminen toteutetaan yhteistyössä kentän toimijoiden, kahden yrityksen ja perhejärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:
Professori Anna Rönkä, puh. 040 805 4891, anna.k.ronka@jyu.fi
Tutkijatohtori Eija Sevon, puh. 040 805 3650, eija.sevon@jyu.fi

Lisätietoa oppimispelistä: www.jyu.fi/edupsy/babytrail

kuuluu seuraaviin kategorioihin: