Ajankohtaista

Kansainvälinen kesäkoulu paneutuu oppimisen prosesseihin aivotasolla

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos ja monitieteinen aivotutkimuskeskus järjestävät perinteisen kansainvälisen kesäkoulun “Understanding Learning in the Brain”. Se pidetään Mattilanniemen kampuksella 12–16.6.2017.

Kesäkoulu tuo yhteen noin 120 tutkijaa useista Euroopan maista ja yliopistoista. Tutkijat edustavat psykologian, neurotieteen, kasvatustieteen, kielitieteen ja matemaattisen informaation prosessoinnin aloja. Kesäkoulun tarkoituksena on tukea verkostoitumista, uuden tiedon jakamista ja menetelmällisen osaamisen kehittämistä oppimisen tutkimuksen ja aivotutkimuksen aloilla.

Kesäkoulun aloittaa Educational Neuroscience Symposium, jossa käsitellään teemoja neurotieteiden ja kasvatustieteiden rajapinnasta. Tavoitteena on tarkastella aivotutkimuksen mahdollisuuksia selvittää oppimisen prosesseja aivotasolla sekä silloin, kun koulu sujuu tavanomaisesti että silloin, kun oppimisessa on vaikeuksia. Tärkeä kysymys käytännön opetuksen kannalta on, miten neurotiede pystyy tukemaan tai antamaan suuntaviittoja opetuskäytäntöjen kehittämisessä.

Yksi symposiumin seitsemästä kutsuluennoitsijasta on professori Bruce McCandliss Stanfordin yliopistosta. Hän on tutkinut lukemisen ja matemaattisten taitojen aivoperustaa. Hänen esityksensä How brain circuits of attention influence symbolic learning in reading and mathematics kuullaan maanantaina 12.6. klo 12.30 alkaen.

Tiistaina ja keskiviikkona 13.–14.6. kesäkoulu jatkuu konferenssilla, jossa luennoitsijat kertovat uusinta tietämystään oppimisteorioista, oppimisen hermostollisesta perustasta, oppimisvaikeuksista ja oppimisvaikeuksien taustalla olevista riskitekijöistä. Ohjelman täydentää rajatummalle aivotutkijoiden joukolle suunnattu metodinen workshop, jossa perehdytään aivovasteiden analyysiin.

Lisätietoja:

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, yliopistotutkija Piia Astikainen

puhelin:  +358408053480, sähköposti: piia.astikainen@jyu.fi

Tapahtuman ohjelma:

http://cibr.jyu.fi/en/training/brain-summerschool2017/scientific_program

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,