Ajankohtaista

Kuusi akatemiahanketta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalta

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Jyväskylän yliopistoon rahoituksen kuudelle uudelle akatemiahankkeelle. Joukossa on neljä konsortiota, joissa tutkimusta tehdään useamman organisaation välisenä yhteistyönä. Nelivuotiset tutkimusryhmät aloittavat syyskuun alussa.

Toimikunta painotti valinnoissaan akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Lisäksi toimikunta korosti valinnoissaan tieteidenvälisyyttä, kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta, kansainvälisesti korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimusta, tieteellisten läpimurtojen syntymistä sekä uusia monitieteisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja.

Toimikunta antoi myönteisen päätöksen kaikkiaan 63 uudelle akatemiahankkeelle. Myönteisten rahoituspäätösten osuus nousi lähes 15 prosenttiin viime vuoden vajaasta 12 prosentista. Yhteensä toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita 31 miljoonalla eurolla.

Jyväskylän yliopistoon rahoitusta saaneet tutkimusryhmät eli itsenäiset hankkeet tai konsortioiden osahankkeet johtajineen ovat:

Outi Merisalo, kieli- ja viestintätieteiden laitos: Myöhäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan kirjastot tiedon säilyttäjinä, perinteen suojelijoina ja muutoksen katalyytteina (439 365 €). Kansainvälinen kirjahistoriallinen hanke tarttuu kirjaston monitahoiseen rooliin myöhäiskeskiajalla ja varhaisella uudella ajalla (n. 1250 - n. 1650). Päämääränä on selvittää, miten tutkitut kokoelmat toimivat toisaalta vanhan säilyttäjinä, toisaalta uusien ajatuskulkujen innostajina.

Jari Ojala, historian ja etnologian laitos: Suomen talouden mallinnus 1500 - 2020: historiallisten aikasarjojen rakentaminen ja analyysi (480 000 €). Hankkeessa analysoidaan Suomen esimodernin ajan taloutta (noin 1500 - 1860). Tavoitteena on kerätä ja analysoida aineistoa, jolla saa aiempaa tarkemman kuvan Suomen esimodernista taloudesta ja linkittää aineisto olemassa oleviin kasvusarjoihin, jotka ulottuvat tähän päivään.

Taru Feldt, psykologian laitos: Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä (232 000 €). Feldt on partnerina konsortiohankkeessa, jossa tutkitaan työn intensifikaatiota ja siitä nousevia uudenlaisia työn vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Konsortiota johtaa Saija Mauno (TAY).

Urpo Kovala, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos: Populismin valtavirtaistuminen (POVA) (259 000 €). Kovala on partnerina konsortiohankkeessa, jossa tutkitaan erilaisia muotoja, joilla populismi valtavirtaistuu 2000-luvun Euroopassa ja Amerikassa. Konsortiota johtaa Juha Herkman (HY).

Sari Pöyhönen, soveltavan kielentutkimuksen keskus: Rajojen yli - Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin (280 000 €). Pöyhönen johtaa konsortiohanketta, jossa tutkitaan taiteen keinoin vasta maahan muuttaneiden ja pitkään tai aina maassa asuneiden ihmisten kuulumista fyysisiin, sosiaalisiin ja virtuaalisiin paikkoihin. Hankkeen partnerina on Tuija Saresma musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta (280 000 €).

Katariina Salmela-Aro, psykologian laitos: Silta tulevaisuuteen - Digitalisaation vaikutukset nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen (280 000 €). Salmela-Aro johtaa konsortiohanketta, jonka kansainvälinen ryhmä tutkii digitalisaation vaikutuksia nuorten oppimiseen sekä tunteiden, aivojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehitykseen. Hankkeen toinen osapuoli on Kirsti Lonka (HY).

Lisätietoja:

professori Outi Merisalo, +358 40 805 3211, outi.o.merisalo@jyu.fi

professori Jari Ojala, +358 400 247 387, jari.ojala@jyu.fi

yliopistotutkija Taru Feldt, +358 40 805 3485, taru.m.feldt@jyu.fi

yliopistotutkija Urpo Kovala, +358 40 805 3836, urpo.k.kovala@jyu.fi

professori Sari Pöyhönen, +358 400 248 057, sari.h.pöyhönen@jyu.fi

post doc -tutkija Tuija Saresma, +358 40 805 3841, tuija.saresma@jyu.fi

professori Katariina Salmela-Aro, +358 40 805 4675, katariina.j.salmela-aro@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,