Ajankohtaista

Jyväskylän yliopistoon kaksi uutta akatemian tutkijatohtoria

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Jyväskylän yliopistoon rahoituksen kahdelle uudelle akatemian tutkijatohtorille. Hankkeet alkavat syyskuussa ja kestävät kolme vuotta.

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, hankkeen toteutettavuus ja hakijan henkilökohtainen pätevyys olivat ensisijaisia rahoituskriteerejä. Tutkijanuran rahoituksessa toimikunta haluaa tukea nuorten pätevöitymistä ammattitutkijoiksi. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että tutkimussuunnitelmassa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä kansainväliseen liikkuvuuteen.

Hakemuksia Suomen Akatemiaan lähetettiin 310 kappaletta ja rahoituksen sai 37 uutta tutkijatohtoria. Yhteensä tehtävien rahoitukseen osoitettiin noin 9,5 miljoonaa euroa. Hakemuksista rahoitettiin lähes 12 prosenttia.

Jyväskylän yliopiston uudet akatemian tutkijatohtorit ovat:

Teppo Jakonen, kieli- ja viestintätieteiden laitos: Kielenoppimisympäristöjen rakentuminen osallistumisen kautta: vertailevan vuorovaikutustutkimuksen näkökulma (266 612 €). Hankkeessa kielenoppimisympäristöjä tarkastellaan tutkimalla erilaisten materiaalisten, teknologisten ja tilaan liittyvien resurssien yhteyttä oppijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja toimintaan osallistumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on käsitteellistää oppimista toimintana, joka rakentuu ympäristön tarjoamien tilannekohtaisten resurssien ja yleisten vuorovaikutuskäytänteiden yhteistuloksena.

Jenni Salminen, kasvatustieteiden laitos: Varhaiskasvatuksen prosessilaadun ja kasvattajien pedagogisten käytäntöjen pitkittäiset yhteydet lasten varhaisten taitojen kehitykseen (256 199 €). Hankkeen tavoitteena on tarkastella kasvattajien ja lasten välistä vuorovaikutusta ja kasvattajien pedogogisia käytäntöjä suomalaisissa, 2–3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä ja tutkia pitkittäisasetelmaa hyödyntäen niiden yhteyttä lasten myöhempään kehitykseen ja oppimiseen 4–5-vuotiaana. Tutkimuksen avulla saavutetaan syvempää ymmärrystä vuorovaikutteisten prosessien merkityksestä lasten oppimiselle ja kehitykselle.

Lisätietoja:

tutkijatohtori Teppo Jakonen, +358 40 805 4665, teppo.jakonen@jyu.fi

tutkijatohtori Jenni Salminen, +358 40 805 4032, jenni.e.salminen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,