Ajankohtaista

Amal Attouchi: Suomen Akatemian uusin matematiikan alan tutkijatohtori

Jyväskylän yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkijatohtori Amal Attouchi on saanut Suomen Akatemian rahoituksen tutkijatohtorihankkeelleen ”Säännöllisyyskysymyksiä normalisoidulle p-Laplace-operaattorille ja sellaisille parabolisille yhtälöille, jotka eivät ole divergenssi-muodossa.”

Kolmivuotinen projekti alkaa ensi syyskuussa ja kestää elokuulle 2020 asti. Hankkeen rahoitus on 251 510 euroa. Projektin tarkoituksena on tutkia säännöllisyyskysymyksiä eräiden parabolisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden viskositeettiratkaisuille. Yhtälöissä esiintyvällä normalisoidulla p-Laplace-operaattorilla on yhteyksiä stokastiseen peliteoriaan ja matemaattiseen talousteoriaan.

Amal Attouchi
Amal Attouchi on Akatemian uusin tutkijatohtori

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan toimikunta myönsi 11.5.2017 Jyväskylän yliopistoon rahoituksen neljälle tutkijatohtorille. Attouchi valittiin tuolloin varasijalle, josta hän on nyt noussut rahoitettavien tutkijoiden joukkoon. Neljä muuta toukokuussa valittua tutkijatohtoria olivat fysiikan laitoksen Yan Zhu ja Daniel Karlsson, kemian laitoksen Marko Melander ja informaatioteknologian tiedekunnan Mikko Rönkkö.

Lisätietoja:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,