Ajankohtaista

Päätösanalytiikka on uusi Jyväskylän yliopiston profiiliala

- Digitalisaation myötä dataa kerätään paljon, mikä johtaa kysymykseen, kuinka sitä voisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, vararehtori, teollisen optimoinnin professori Kaisa Miettinen kertoo.

Suomen Akatemia myönsi hiljattain Jyväskylän yliopistolle 4,6 miljoonaa euroa profilointirahaa kolmelle strategiassa tunnistetulle nousevalle tutkimusalalle.  Yksi aloista on päätösanalytiikka, jossa käytetään kausaalisia malleja ja monitavoiteoptimointia.

- Kyse on datan hyödyntämisestä monipuolisesti niin, ettei vain tulkita tai ennusteta, vaan tuetaan päätöksentekoa datan pohjalta ja otetaan datasta kaikki irti. Data-analytiikan alalla monesti tyydytään kahteen ensin mainittuun ja tutkimus on pitkälti keskittynyt niihin. Me viemme asian pidemmälle päätössuosituksiin asti. Tyypillisesti päätöksiä tehtäessä tulee huomioida ja optimoida useita ristiriitaisia tavoitteita samanaikaisesti, missä olemme vahvoja. Tuemme siis parempien dataan pohjautuvien päätösten teossa, Miettinen kuvailee.  

Profilointialalla tilastotieteen ja informaatioteknologian tutkijat kehittävät saumattoman ketjun datasta päätöksenteon tukemiseen. Menetelmiä voi soveltaa lukuisilla eri aloilla, alkuun syvennytään oppimisen ja opettamisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ongelmiin yhdessä aiempien profilointialojen kanssa. Tutkimus kohdistuu mm. siihen, kuinka voidaan paremmin ymmärtää ja tukea oppimisprosesseja digitaalisissa oppimisympäristöissä ja tarjota oppimistukea. Terveyden ja hyvinvoinnin puolella voidaan datan avulla tehdä päätöksiä yleisistä linjauksista aina yksittäisten ihmisten tarpeisiin ja vaikkapa kuntoutussuosituksiin.

Kaikkia rahoitettuja uusia yliopiston profilointialoja yhdistää vahva monitieteisyys. Aivojen kehitys elämänkulun eri vaiheissa – kasvuympäristöjen, itsesäätelyn ja fyysisen aktiviteetin rooli -alalla yhdistetään yliopiston asiantuntemusta mm. psykologiassa, kasvatustieteissä, liikuntabiologiassa ja gerontologiassa. Päätösanalytiikka käyttäen kausaalimalleja ja monitavoiteoptimointia -tutkimuksessa hyödynnetään laskennallisia menetelmiä tilastotieteestä optimointiin ja tekoälystä data-analytiikkaan. Kriisien uudelleen määrittely: historiallinen jatkumo ja yhteiskunnallinen muutos -tutkimusta profiloi monitieteisyys esimerkkeinä historian, yhteiskunta- ja taloustieteiden, viestinnän sekä kielten ja kulttuurien tutkimus. Yliopiston rehtori Matti Manninen päättää rahoituksen jaosta näiden kolmen alueen kesken.

Lisätietoja:

Vararehtori Kaisa Miettinen, puh. 050 373 2247, kaisa.miettinen@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,