Ajankohtaista

Liikuntamaksut arvonlisäverollisiksi

Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunnan ja Jyväskylän korkeakoululiikunnan liikuntamaksut ovat olleet tähän asti arvonlisäverottomia. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt 19.5.2017 ennakkoratkai­sun (2756/2/15), jonka mukaan Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen opiskeli­joilta ja henkilökunnalta sekä tytäryhti­öiden henkilö­kunnalta perimät osallistumismaksut ovat arvonlisäverollista myyntiä, josta on suoritettava 10 % arvonli­sävero.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että yliopiston harjoittama liikuntapalvelujen luovuttaminen kohdistui laajaan henkilöjoukkoon, ja palvelut kilpailivat muiden vastaavien markkinoilta yleises­ti saatavilla olleiden palvelujen kanssa. Yliopiston katsottiin harjoittavan liikuntapalvelu­jen luovuttamista liiketoiminnan muodossa, vaikka toiminnasta kertyneet kustannukset katet­tiin suurelta osin valtion tuella ja valtiovalta kannustaa korkeakoululiikunnan järjestämiseen. Päätöksestä johtuen Jyväskylän yliopiston yliopis­toliikunnan että Jyväskylän korkeakoululiikun­nan opiskelijoilta ja henkilökunnalta perimät liikuntamaksut nousevat.

Lisätietoja:

Anneli Mörä-Leino                  Anu Mustonen 
Liikuntapäällikkö                      Yhteysjohtaja
p. 050 4285270                        p. 0505649022

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,