Ajankohtaista

Politiikan arvot ja parlamentarismi kansainvälisinä ilmiöinä historian puntarissa

Kuluneen kahden viikon aikana on tehty suomalaista poliittista historiaa, pohdittu edustuksellisen demokratian pelisääntöjä ja keskusteltu avoimesti niistä arvoista, joille poliittinen päätöksenteko pohjautuu. Keskustelu on tiivistynyt toisaalta nationalismin, toisaalta kansainvälisyyden ympärille.

Samoja aiheita tarkastelee kansainvälinen poliittisen historian tutkimuksen konferenssi, joka pidetään Jyväskylässä 19.–22.6.2017.

Konferenssin pääpuhujat käsittelevät demokratian, kansallisen suvereniteetin ja Euroopan integraation vuorovaikutusta, hyvinvointiyhteiskunnan käsitteen tutkimusta sekä pakolaisuutta 1900-luvun Euroopassa. Työryhmissä aiheina ovat mm. parlamentaarinen edustuksellisuus, nationalismi ja valtion rakennus, etnisyys ja identiteetit sekä hyvinvointi ja sosiaalinen kontrolli.

Vertailevan Euroopan historian professori Pasi Ihalainen iloitsee siitä, että Euroopan johtavat poliittisen historian asiantuntijat tapaavat Jyväskylässä ja keskittyvät väitöskirjantekijöiden tutkimusten kommentointiin.

– Tällainen kansainvälinen tieteellinen keskustelu syventää ymmärrystä kansallisista historioista. Poliittisen historian tunteminen puolestaan auttaa ymmärtämään tämän päivän poliittista keskustelua, Ihalainen sanoo.

Konferenssin järjestänyt suomalainen tutkimusryhmä on Ihalaisen mukaan osoittanut esimerkiksi, että Kansainliittoon mukaan lähteminen vuonna 1920 oli niin Ruotsin kuin Suomenkin eduskunnan enemmistön mielestä tapa vahvistaa parlamentaarista demokratiaa ja kansallista turvallisuutta.

– Nykypäivän valossa on paradoksaalista, että molempien maailmansotien jälkeen nimenomaan Britannia ja Yhdysvallat olivat avainroolissa rakennettaessa kansainvälisiä järjestöjä nationalismin vastavoimiksi. Euroopan Neuvostoa kaavailtiin rajat ylittävän parlamentarismin, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäjäksi.

Vaikka kansallisiksi esitetyt poliittiset tavoitteet ovatkin jarruttaneet Euroopan integraatiota ja ajoittain myös Yhdysvaltain osallistumista, kansainvälisessä yhteistyössä on kuitenkin tapahtunut viimeisen vuosisadan aikana huomattavaa kehitystä. Euroopan Unioni on esimerkiksi asteittain ottanut johtavan roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kaavailee nyt myös entistä vahvemmin yhteistä puolustuspolitiikkaa.

– Myös suomalaisen demokratian kehitys on ollut ja tulee olemaan sidoksissa tähän kansainväliseen vuorovaikutukseen, Ihalainen huomauttaa.


Tapahtuman tiedot:

5th International PhD Conference of the Association for Political History
Aika: 19.­–22.6.2017
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Historica (Seminaarinmäki)
Verkkosivu: https://www.jyu.fi/en/congress/history/aph


Lisätietoja:

professori Pasi Ihalainen
0400 247 457
pasi.t.ihalainen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: