Ajankohtaista

IT-tiedekunta kartoitti koulutuksensa vaikuttavuutta:

Alumneista yli puolet työskentelee Keski-Suomessa

– myös alumnien perustamista yrityksistä yli puolet toimii Keski-Suomessa

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta selvitti vuosina 1998–2016 tutkinnon suorittaneiden tämänhetkiset työtehtävät. Alumnit ovat suorittaneet yhteensä 2 640 maisterin tutkintoa ja 301 tohtorin tutkintoa.

Väestörekisterikeskuksesta saatiin 2 903 maisterin tai tohtorin tutkinnon suorittaneen osoitetiedot, joiden perusteella selvitettiin alumnien jakautuminen maakunnittain. Eniten alumneja asuu Keski-Suomessa 50,1 % (1 455). Toiseksi eniten alumneja asuu Uudellamaalla 25,9 % (753). Pirkanmaalla 7,4 % (214), Satakunnassa 4,1 % (120) ja Pohjois-Savossa 2,4 % (70) alumneista.

LinkedInistä löytyi 1 828 alumnin tiedot. Heidän työllisyysasteensa oli lähes 99 % ja he työskentelevät 759:n eri työnantajan palveluksessa. Työnantajista 674 on yrityksiä ja 85 julkisia tahoja (kunnat, valtion laitokset, oppilaitokset). Alumnien suurimmat työnantajat olivat Jyväskylän yliopisto (163 henkilöä), Tieto Oyj (98), Qvantel Oy (42), Digia Oyj (38), Kela (38), Solteq Oyj (38), Accenture (33), Landis+Gyr (30), TeliaSonera (27) ja Soikea Solutions Oy (20).

Eri ammattinimikkeitä alumneilla oli selvityksen mukaan lähes 500. Yleisin ammattitehtävä oli ohjelmointi. Ohjelmointitehtävissä olevilla oli useita erilaisia ammattinimikkeitä, kuten ohjelmistosuunnittelija ja ohjelmistokehittäjä sekä vastaavat englanninkieliset nimikkeet software designer ja software developer. Seuraavaksi yleisimpiä ovat projektipäällikön ja erilaisten IT-alan konsulttien ammattitehtävät.

Selvityksessä mukana olleista 1 828 alumnista 118 (6,4 %) oli oman LinkedInin ilmoituksensa mukaan yrittäjiä, yrityksen perustajia tai osakkaita yrityksessä. Alumniyrittäjät toimivat 105:ssä eri yrityksessä. Yrittäjistä vain viisi (4,2 %) oli naisia ja 113 (95,7 %) miestä. Näistä haastateltiin puhelimitse 71 yrittäjää. Alumnien yritykset olivat pääosin pieniä yrityksiä. Yrittäjien joukossa oli myös sarjayrittäjiä, jotka työllistävät kymmeniä työntekijöitä useissa eri yrityksissä.

– Alumneistamme yli puolet on sijoittunut Keski-Suomeen ja yli puolet alumnien perustamista yrityksistä toimii Keski-Suomessa. Tällä hetkellä IT-tiedekunnassa opiskelee lähes 3 000 opiskelijaa. Jos trendi jatkuu samana, tarkoittaa se yli 1 500 työntekijän resursseja alueen yrityksille. Tällä tulee olemaan merkittävä alueellinen vaikuttavuus Keski-Suomeen, iloitsee dekaani Pekka Neittaanmäki.

Lisätietoja:

Dekaani Pekka Neittaanmäki, puh. 040 550 7005, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

kuuluu seuraaviin kategorioihin: