Ajankohtaista

Väitös: 21.5.2016 Tunteiden hyväksyminen helpottaa painonhallintaa (Sairanen)

Alkamisaika: lauantai 21. toukokuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 21. toukokuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Lea Pulkkisen sali

Essi Sairanen, kuvaaja: Lilja Tervo
PsM Essi Sairasen psykologian väitöskirjan “Behavioral and psychological flexibility in eating regulation among overweight adults” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Evan Forman Drexelin yliopistosta ja kustoksena professori Raimo Lappalainen. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Painonpudotusohjelmilla onnistutaan yleensä pudottamaan painoa, mutta useimmilla laihduttajilla paino nousee takaisin. Usein menetelmät, jotka toimivat nopeaan painonpudotukseen, eivät toimikaan pitkällä aikavälillä. Jäykkä syömisen tarkkailu on ennemmin ongelma kuin ratkaisu kestävään painonhallintaan.

Sairasen tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään psykologisia toimintoja, jotka selittävät ylipainoon liittyvää syömisen säätelyä. Syömisen säätelyyn vaikuttavat esimerkiksi ympäristön vihjeet ruoasta, omat ajatukset ja tunteet sekä tavat reagoida niihin.

- Ruoka saattaa alkaa näyttäytyä jopa entistä houkuttelevampana, jos syömistä rajoitetaan liikaa. Yritys rajoittaa syömistä voi lisätä ruokaan liittyviä ajatuksia ja mielihaluja, Sairanen toteaa. 

Sairasen tutkimus osoitti, että psykologinen joustavuus ja hyväksyntätaidot helpottavat painonhallintaa.

- Yksi näkökulma syömisen säätelyyn on intuitiivinen syöminen. Se tarkoittaa herkkyyttä havaita kehon aitoja viestejä nälästä ja kylläisyydestä sekä sallia niiden ohjata syömistä. Näin ollen syöminen ei ole tunteiden vaan tarpeen säätelemää, Sairanen kertoo.

Tutkimuksen tulokset tukevat joustavuuden ja hyväksynnän suotuisaa vaikutusta painonhallinnassa. Syömisen joustava rajoittaminen oli yhteydessä painonpudotukseen ja sen ylläpitämiseen sekä henkisen hyvinvoinnin paranemiseen. Sen sijaan tiukka syömisen rajoittaminen ei tukenut painonpudotuksen onnistumista. Intuitiivinen syöminen oli yhteydessä parempaan psykologiseen joustavuuteen ja tietoisuustaitoihin sekä alhaisempaan painoon. Sairanen havaitsi myös, että hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvilla ohjelmilla voitiin edistää intuitiivisempaa syömistä lisäämällä painoon liittyvää hyväksyntää ja joustavuutta.

Sairasen tutkimuksessa tutkittiin ylipainoisia aikuisia, jotka osallistuivat hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) perustuviin elämäntapainterventioihin; ryhmämuotoiseen kasvoikkain toteutettuun ohjelmaan tai itsenäisesti suoritettavaan mobiili-interventioon matkapuhelimessa. Interventioilla pyrittiin tukemaan elämäntapamuutosten tekemistä ja edistämään hyvää elämää. Hyväksymis- ja omistautumisterapia pyrkii lisäämään psykologista joustavuutta eli kykyä pysyä tietoisesti läsnä ja hyväksyä omat ajatukset, tunteet ja muut sisäiset kokemukset ja samalla ohjata omaa toimintaa itselle tärkeiden arvojen mukaisesti.

Sairasen tutkimusaineisto oli osa kahta laajempaa interventiotutkimusta – ELIPA- ja Eliksiirit-tutkimuksia. Ensimmäinen aineisto koostui 49 ylipainoisesta henkilöstä, jotka osallistuivat painonpudotus- ja ylläpito -ohjelmaan (ELIPA, Elintarvikkeita painonhallintaan: Elintarvikkeiden kylläisyysarvon merkitys syömisen ja painon hallinnassa). Toinen aineisto koostui 306 henkilöstä, jotka osallistuivat psykologisiin elämäntapainterventioihin (Eliksiirit). Eliksiirit-tutkimus oli osa Salwe Oy:n koordinoimaa SHOK-hanketta.


Lisätietoja:

Essi Sairanen, 0407458215, essi.sairanen@jyu.fi
Viestintäharjoittelija Petra Toivanen, 040 8053638, tiedotus@jyu.fi

Essi Sairanen työskentelee tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Varkauden lukiosta vuonna 2006. Hän on valmistunut psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 554, 77 s., Jyväskylä 2016, ISSN 0075-4625; 554, ISBN 978-951-39-6637-9 (nid.), ISBN 978-951-39-6638-6 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Väitöskirja on saatavilla JYX-portaalissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6638-6


Abstract

Weight-loss programs are often based on self-control techniques and they commonly fail in long-term weight management. Identifying psychological processes that explain eating behaviors can help to develop more effective interventions for long-term weight management. This research examined how behavioral and psychological flexibility are related to eating regulation and weight management in overweight adults. The first goal was to study the effects of flexible vs. rigid restraint of eating on weight-loss maintenance and well-being. The second goal was to examine whether psychological flexibility and mindfulness, independently and together, explain intuitive eating regulation. The third goal was to evaluate the mediating effects of mindfulness and psychological flexibility on enhancing intuitive eating and losing weight in acceptance and commitment therapy (ACT) interventions. The first data set included information on 49 overweight persons who participated in a weight-loss intervention. The results indicated that an increase in flexible cognitive restraint was related to better weight-loss maintenance and well-being. Moreover, a larger reduction of rigid restraint during the follow-up period was related to a better maintenance of improved psychological well-being. The second data set featured overweight, psychologically distressed persons (n = 306) who participated in psychological lifestyle interventions. The results indicated that mindfulness and psychological flexibility were related constructs that explain intuitive eating together, but also independently. The third study investigated participants of the ACT interventions (face-to-face in a group and mobile, n = 219). Changes in weight-related psychological flexibility mediated the effects of the interventions on weight and intuitive eating. These findings suggested that enhanced ability to continue with valued activities even when confronted with negative emotions and thoughts related to one’s weight mediated the intervention effect in the ACT-based interventions aiming for lifestyle changes. In conclusion, this research supports flexibility and acceptance processes as a means for treating eating and weight issues.

Lisätietoja

Essi Sairanen
essi.sairanen@jyu.fi
+358 40 805 4517
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,