Ajankohtaista

Nanotieteiden asiantuntijat verkostoituvat Jyväskylässä

Alkamisaika: tiistai 03. lokakuuta 2017, 08.00

Päättymisaika: keskiviikko 04. lokakuuta 2017, 16.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora

Viime vuoden tauon jälkeen järjestetään vuosittainen nanotieteisiin keskittyvä kansainvälinen konferenssi jälleen Jyväskylässä. Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksen organisoima kansainvälinen Nanoscience Days -konferenssi järjestetään 3.–4.10.2017 Agoralla. Nanotiedepäiville odotetaan 200 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Nanoscience Days 2017 on kansainvälinen nanotieteiden ja nanoteknologian seminaari, joka kokoaa fysiikan, kemian ja biologian tutkijat yhteen. Tavoitteena on koota yhteen nanotieteiden asiantuntijat ja luoda uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden kehityspoluille. Nanotiedepäivien ohjelma koostuu alan arvostettujen asiantuntijoiden esityksistä, joissa esitellään alan uusimpia tutkimustuloksia sekä nanotieteiden ja -teknologian eri näkökulmia. Myös nuoret tutkijat pääsevät kertomaan ja esittelemään omaa tutkimustaan posteriesitysten muodossa. Konferenssi toimiikin kymmenille nuorille tutkijoille tärkeänä väylänä omien verkostojen luomisessa.

Nanotiede ei ole tieteiselokuvaa

Nanotieteessä tutkitaan molekyylejä, materiaaleja ja rakenteita, joiden kokoluokka on yhdestä sataan nanometriä. Nanotieteeseen ja -teknologiaan liittyy olennaisesti kyky nähdä ja kontrolloida yksittäisiä atomeja ja molekyylejä. Näiden tutkimiseen ja valmistamiseen tarvitaan erityisiä laitteita kuten elektroni- ja atomivoimamikroskooppeja.

Nanoteknologia on voimakkaasti kehittyvä ala ja se tulee mullistamaan elektroniikan sekä monet muut arkipäiväiset asiat. Parhaiten tunnettuja nanotieteen käytännön sovelluksia ovat itsestään puhdistuvat ikkunat sekä nanosukset, mutta tutkimuksen alla on vielä mm. yksittäisiin biomolekyyleihin perustuva uudenlainen elektroniikka.”, kertoo nanotiedepäiviä organisoiva Jussi Toppari fysiikan laitokselta.

Pienestä syntyi suurta

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus on biologian, fysiikan ja kemian tutkimuksen yhdistävä nanotieteiden tutkimuskeskus, joka on Suomessa ainutlaatuinen poikkitieteellisten projektien synnyttäjä. Nanotiedekeskuksen avajaisia vietettiin 13 vuotta sitten lokakuun 19. päivä. Avajaisiin kutsuttiin kansainvälisesti ansioituneita tiedemiehiä eri puolilta maailmaa. Onnistuneista avajaisista virisi idea vuosittain järjestettävistä nanotiedepäivistä, joka juhlistaa nanotiedekeskuksen syntymäpäiviä ja avartaa tutkijoiden ymmärrystä eri aloista.

Nanotiedepäivillä on ollut vuoden 2004 jälkeen luennoimassa noin 100 kansainvälistä nanotieteen eri osa-alueiden huippututkijaa, joista Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart ja Stefan Hell ovat Nobel –voittajia. Myös tiedekunnan kunniatohtori professori Ara Apkarian on ollut useamman kerran luennoimassa Nanoscience Days –päivillä.

Lisätietoja:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: