Ajankohtaista

IT-alalla yliopistotutkinnon suorittaneissa vähiten työttömiä

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tutkijat selvittivät IT-alan työttömyyskehitystä koulutusasteittain. Tarkastelu tehtiin vuosina 2012–2017 sekä valtakunnallisesti että maakunnittain. Selvityksen mukaan työttömien työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä on ollut laskussa toukokuun 2016 jälkeen.

IT-tiedekunnan dekaani Pekka Neittaanmäen mukaan IT-alan yliopistotason koulutusta tulisi lisätä nopeasti.

– IT-alalla on 7000 yliopistotasoisen IT-osaajan pula. Alalle tarvittaisiin 8000 yliopistotasoisen IT-tutkinnon suorittanutta eri puolille maata. Työnhakijoita on vain alle 1000, ja määrä on nopeassa laskussa niissä maakunnissa, joissa talouskehitys on ollut nopeinta, Neittaanmäki toteaa.

Kun otetaan huomioon kaikki koulutusasteet, IT-alan työttömyys on laskenut toukokuun 2016 jälkeen koko maassa 3,3%. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut yliopistotutkinnon (maisterit, tutkijat ja ylempi-amk) suorittaneiden kohdalla, koko maassa yhteensä 13%.

Maakunnittain tarkasteltuna yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys on laskenut viimeisen vuoden aikana Kaakkois-Suomessa 46,7%, Keski-Suomessa 25,5%, Pohjois-Pohjanmaalla 25%, Pohjois-Savossa 14,8%, Varsinais-Suomessa 10,7% ja Uudellamaalla 9%. Työttömyys on puolestaan noussut Pohjanmaalla 100%, Hämeessä 53,3%, Pirkanmaalla 11,4%, Pohjois-Karjalassa 11,1% ja Satakunnassa 5,9%.

Koko maan työttömistä IT-alan työnhakijoista alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli vuoden 2017 maaliskuussa 17 % eli keskimäärin 1781 henkilöä, keskiasteen tutkinnon suorittaneita 46 % eli keskimäärin 4756 henkilöä, kandidaatin ja amk-tutkinnon suorittaneita 26 % eli keskimäärin 2710 henkilöä ja yliopistotutkinnon suorittaneita vain 9% eli keskimäärin 942 henkilöä (joista tohtoreita alle 1% eli keskimäärin 85 henkilöä).

Yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät selvityksestä: www.jyu.fi/it/tutkimus/muistiot/ITtyottomat_Suomi_20122017.pdf

Lisätietoja:

Dekaani Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, 040 550 7005

Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,