Ajankohtaista

Sukupuolipopulismin tutkimus uutena avauksena

Akatemian hanke avaa populismin valtavirtaistumista

– Populismin merkitys ei rajoitu vain sen omaan menestykseen, yhtä tärkeää on tutkia sitä, miten se vaikuttaa toimintaympäristöönsä ja muokkaa sen kielenkäyttöä. Tätä mieltä on dosentti ja yliopistotutkija Urpo Kovala Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta.

Kovala vastaa Jyväskylän yliopiston osahankkeesta Suomen akatemian rahoittamassa Populismin valtavirtaistuminen (POVA) konsortiossa. Koko POVA-konsortiota johtaa akatemiatutkija Juha Herkman Helsingin yliopistosta ja mukana on osahankkeellaan myös Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Kovalan osahankkeen rahoitus on 259 000 euroa. Nelivuotinen hanke alkaa syyskuun alussa.

Populismi on nykyisin jo varsin paljon tutkittu ilmiö. Tutkimus on pääosin kohdistunut populististen liikkeiden muodostumiseen ja niiden sisäiseen logiikkaan, kun taas niiden vaikutus ja erityisesti populismin valtavirtaistuminen on ajankohtainen, mutta vähän käsitelty ilmiö.  POVA-hanke kysyy, miten populismista tulee valtavirtaa ja millä tavoin populistinen liike vaikuttaa toimintaympäristöönsä ja muokkaa sen kielenkäyttöä ja toimintaa.

Kovalan vetämässä osahankkeessa keskitytään tarkastelemaan sitä, miten vastakkainasetteluihin perustuva ja niitä vahvistava populistinen retoriikka leviää julkiseen kielenkäyttöön. Toinen näkökulma on sukupuolipopulismi, jossa avataan sitä, millaisia sukupuolijärjestelmää koskevia käsityksiä populismi tuottaa ja valtavirtaistaa. Tämä näkökulma on populismitutkimuksessa suhteellisen uusi. Aineistona käytetään sanomalehti- ja onlinetekstejä neljästä Euroopan maasta, Hollannista, Ranskasta, Ruotsista ja Suomesta. Menetelminä tutkimuksessa ovat käsiteanalyysi, retorinen analyysi ja diskurssianalyysi.

Hankkeessa on keskeistä vertaileva ulottuvuus – mukaan tulee tutkimusaineistoa 16 Euroopan sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikan maasta. Muissa osatutkimuksissa käytetään erilaisia aineistoja poliittisista puheista ja virallisista politiikkadokumenteista painettuihin ja digitaalisiin mediateksteihin. Kattavin aineisto kerätään kaikista 16 maasta ja koskee viimeisimpiä parlamenttivaaleja. 

Vertailevan ulottuvuuden ansiosta hankkeessa on mahdollista kartoittaa populismin eri ilmenemismuotoja ja vaikutuksia monipuolisesti ja tuottaa uutta tietoa populististen liikkeiden vaikutuksista politiikassa ja ihmisten arjessa.

Lisätietoja:

Urpo Kovala, puh. +358 40 805 3836, urpo.k.kovala@jyu.fi
tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,