Ajankohtaista

Taudinaiheuttajan ja isännän välisen kilpajuoksun mekanismit selviävät

Suomalaistutkijat paljastivat uutta tietoa bakteerien immuniteetin kehittymiseen. Tietoa tullaan käyttämään hyväksi mm.  faagiterapiassa, joka on yksi lupaava tulevaisuuden hoitomenetelmä, jossa vaikeat bakteeritulehdukset talttuvat bakteereita tuhoavilla viruksilla.

Immuniteetin kehittyminen taudinaiheuttajia vastaan aiheuttaa painetta taudinaiheuttajien infektiivisyyden evoluutiolle. Tästä syystä taudinaiheuttajat ja niiden isännät ovat alituisessa kilpajuoksussa toisiaan vastaan. Näin tapahtuu myös bakteereilla ja niitä infektoivilla viruksilla, faageilla, joita tutkitaan keinona bakteeritautien hoidossa. Kuten monisoluisilla eliöillä, myös bakteereilla toimii hankittu immuniteetti faagi-infektioita vastaan. Faagi-infektiolle altistunut bakteeri voi kaapata osan faagin perimästä omaan CRISPR-alueeseensa, jonka jälkeen bakteeri on turvassa saman perimän omaavan faagin infektioilta.

Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen yhteistutkimuksessa seurattiin faagien infektiivisyyden ja bakteerien immuniteetin evoluutiota niiden luontaisessa ympäristössä useiden vuosien ajan. Arvostetussa Nature Communications –sarjassa julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa bakteerien CRISPR-välitteisen hankitun immuniteetin evoluutio ja sen vaikutukset faagiin molekyylitasolla luonnonympäristössä. Tutkijat havaitsivat bakteerin puolustustusmekanismien valikoivan entistä taudinaiheutuskykyisempiä faageja. Tulokset auttavat ymmärtämään mekanismeja, jotka vaikuttavat taudinaiheuttajien infektiivisyyden evoluutioon, ja tuo kaivattua lisätietoa faagiterapian toimintamahdollisuuksista pitkällä aikavälillä.

Faagi-infektio
Faagi-infektio bakteerimaljalla. Kuva: Elina Laanto

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta mukana oli akatemiatutkija Lotta-Riina Sundberg, tutkijatohtori Elina Laanto ja tohtoriopiskelija Ville Hoikkala. Työ tehtiin Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikössä.

Lisätietoja:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,