Ajankohtaista

Demokratia ja ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä

Kansainvälinen workshop Democracy, Human Rights and Peace: Contested and Reclaimed järjestetään Jyväskylän yliopistossa 23.–24.8.2017. Tilaisuus kokoaa yhteen oikeustieteen, filosofian ja politiikan tutkimuksen asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailta.

Workshopissa tarkastellaan eri näkökulmista demokratian, ihmisoikeuksien ja rauhan teemoja. Ne ovat toisiinsa kytkeytyviä käsitteitä, jotka otetaan aivan liian usein kritiikittömästi ennalta annettuina. Viimeaikaiset tapahtumat Euroopan unionin alueella sekä laajemmin globaaleissa yhteyksissä muistuttavat siitä, että niitä voidaan käyttää oikeuttamaan keskenään täysin päinvastaisia toimia ja käytänteitä. Demokratian nimissä voidaan toteuttaa epädemokraattisia päätöksiä, kuten Puolan ja Unkarin tapaukset osoittavat.

Ihmisoikeudet määritellään demokratioissakin poliittisista lähtökohdista. Ihmisoikeudet nousivat puheenaiheeksi toisen maailmansodan jälkeen. Lukuisista kansainvälisistä yrityksistä huolimatta YK:n ja EU:n tasolla käytännön toteutus on jäänyt monissa maissa puolitiehen. Esimerkiksi monissa EU:n jäsenmaissa on ongelmia oikeusperiaatteiden ja pakolaispolitiikan yhteensovittamisessa. 

Kansainvälistä asiantuntemusta

Tilaisuuden kutsutut pääpuhujat ovat Elina Pirjatanniemi (Åbo Akademi, Turku) ja Gabriella Silvestrini (Università del Piemonte Orientale, Vercelli). Kansainvälisen oikeuden professori Pirjatanniemi johtaa Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituuttia. Hänen esityksensä keskittyy ihmisoikeuksien retoriikkaan. Gabriella Silvestrini on poliittisen ajattelun historian apulaisprofessori Piemonten yliopistossa, ja hän esitelmöi demokratian ja kidutuksen käsitteistä ja niiden käytön tulkinnoista.

Tilaisuuden järjestäjinä on kolme eri tahoa. Paikallisina järjestäjinä toimivat Espanjan kansallisen tutkimusrahaston rahoittaman tutkimusverkoston ”Civic Constellation II: Debating Democracy and Rights” jäsenet, politiikan tutkijat Hanna-Mari Kivistö ja Taru Haapala. Verkostoa johtaa professori José María Rosales Málagan yliopistosta.

Lisäksi tilaisuuden toteutukseen ovat osallistuneet Suomen Akatemian rahoittama FiDiPro-projekti ”Transformations of Concepts and Institutions in the European Polity” (TRACE), joka toimii Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, sekä Koneen Säätiön rahoittama projekti ”Demilitarisation in an increasingly militarised world” Ahvenanmaan rauhaninstituutista.

Tilaisuus on avoin median edustajille.


Tapahtuman tiedot

Democracy, Human Rights and Peace: Contested and Reclaimed
Aika: 23.–24.8.2017
Paikka: Lea Pulkkisen sali, Agora, Mattilanniemi 2
Ohjelma


Lisätietoja

Hanna-Mari Kivistö
hanna-mari.kivisto@jyu.fi

Taru Haapala
040 805 4865
taru.k.s.haapala@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: