Ajankohtaista

Jarmo Seppälän tutkimuspaperi palkittiin AoM-konferenssissa Yhdysvalloissa

JarmoSeppl.jpg
Jarmo Seppälä. Kuva Inari Niininen

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettava Jarmo Seppälä on palkittu Academy of Management -konferenssissa Ronald B. Shuman -palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain Management History -divisioonan parhaasta jatko-opiskelijan kirjoittamasta tutkimuspaperista. Tänä vuonna Atlantassa 4.–8.8. järjestetty Academy of Management Annual Meeting on maailman suurin johtamis- ja organisaatiotutkimuksen konferenssi.

Seppälän tutkimus Managing legitimacy of institutional change: The adoption of the hypermarket format in Finland käsittelee suomalaisten kaupparyhmittymien (Kesko, OTK, SOK ja Tuko) mielipidevaikuttamista 1960- ja 1970-lukujen aikana. Tutkimuspaperissaan Seppälä analysoi, miten kaupparyhmät ylläpitivät uskottavuuttaan omien sidosryhmiensä keskuudessa erilaisten tarinallisten lähestymistapojen avulla.

Kaupan keskusliikkeille oli erityisen tärkeää pitää yllä mielikuvaa vahvoista aatteellisista toimintaperiaatteistaan, vaikka käytännön tasolla niiden toimet lähestyivät toisiaan hypermarket-myymälöiden käyttöönoton myötä. Viestintäkanavinaan ryhmittymät hyödynsivät sisäisiä ammattilehtiä, jotka muodostavat Seppälän tutkimuksen pääasiallisen lähdeaineiston. Se, kuinka erilaisia perusteluja kaupparyhmät hypermarkettien puolesta esittivät, tukee aiemman tutkimuksen havaintoja siitä, että muutoksen läpivieminen on yrityksille haasteellista ja asettaa johtajat vaikeiden valintojen eteen.

Tutkimus yhdistää liiketoimintahistorian ja organisaatiotutkimuksen näkökulmia ja auttaa ymmärtämään aiempaa paremmin johtajien toimintaa heidän sopeuttaessa yritysten liiketoimia toimintaympäristön muutoksiin. Vastaavanlaisia kehityskulkuja tapahtuu yrityksissä jatkuvasti, kuten käynnissä olevat keskustelut mm. digitalisaatiosta ja työnkuvien muutoksista osoittavat.

Liiketoiminnalle on tyypillistä, että aika ajoin syntyy uusia toimintatapoja, jotka haastavat entiset käytännöt ja toimintamallit. Jotta uudet toimintatavat voidaan menestyksellisesti omaksua, on ne ensin tehtävä ymmärrettäväksi omalle henkilöstölle ja muille tärkeille yhteistyökumppaneille.

Palkittuun tutkimuspaperiin pohjautuva artikkelikäsikirjoitus Managing the paradox of unwanted efficiency: The symbolic legitimation of the hypermarket format in Finland, 1960-1975 hyväksyttiin keväällä 2017 julkaistavaksi Business History -lehdessä. Artikkeli on osa Jarmo Seppälän väitöskirjatutkimusta, jossa hän tutkii suurmyymälöiden vakiinnuttamista osaksi suomalaista päivittäistavarakauppaa.


Lisätietoja:

Jarmo Seppälä
jarmo.e.seppala@jyu.fi
040 805 3999

Linkki Business Historyn artikkeliin: http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2017.1304540

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,