Ajankohtaista

Tarttuuko stressi koulussa?

Syksyllä käynnistyvä tutkimus selvittää opettajien ja oppilaiden hyvinvointia sekä sitä, tarttuuko stressi luokassa opettajan ja oppilaiden välillä.

Kasvavat luokkakoot, vähenevät resurssit, digiloikka ja uusi opetussuunnitelma ovat lisänneet opettajan työn vaatimuksia ja kuormittavuutta. OAJ:n vuonna 2015 julkaistun työolobarometrin mukaan opettajat kokivat työperäistä stressiä enemmän kuin muut työelämässä toimivat keskimäärin.

Stressi ja vuorovaikutus luokassa (Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom; TESSI) -tutkimus selvittää ensimmäisen luokan opettajien ja oppilaiden hyvinvointia ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös stressin tarttumista luokassa opettajan ja oppilaiden välillä sekä sitä, miten stressi on yhteydessä vuorovaikutukseen, motivaatioon ja oppimistuloksiin.

– TESSI-tutkimuksessa pureudutaan luokkahuoneen vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin yhdistämällä erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi oppituntien videointi ja silmänliikekameran nauhoittama materiaali antavat mahdollisuuden tarkkailla opettajien huomion kiinnittymistä opetustilanteiden aikana, tutkimushankkeen johtaja professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta kertoo.

– Kyselylomakkeen lisäksi otetaan sylkinäytteitä, jotka osoittavat ns. stressihormonin vaihtelun koulupäivän aikana, Lerkkanen tarkentaa.

 Aineisto kerätään tulevana lukuvuonna syksyllä ja keväällä. Tutkimukseen otetaan mukaan ensimmäisen luokan opettajia luokkansa kanssa Jyväskylästä, Laukaasta, Muuramesta, Uuraisilta ja Toivakasta.

– Tutkimus toteutetaan yhteistyössä opettajien kanssa. Siihen osallistuvat opettajat ja vanhemmat saavat palautetta tutkimuksen tuloksista, tutkijatohtori Eija Pakarinen lisää.

Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto (opettajien osuus) sekä Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö (lasten osuus) ja se toteutetaan Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja psykologian laitoksen yhteistyönä. Tutkimus on jatkoa hankkeelle ”Vuorovaikutus, oppiminen ja opettajan kuormittuneisuus esiopetuksessa” (Teacher Stress Study: TESS). Tuloksia tullaan hyödyntämään opettajankoulutuksessa, koulujen kehittämisessä sekä opettajien työhyvinvointia parantavien toimenpiteiden edistämisessä.

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja professori Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, puh. 040 805 3347, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi

Hankkeen vastuullinen tutkija tutkijatohtori Eija Pakarinen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, puh. 040 805 3520, eija.k.pakarinen@jyu.fi

Hankkeen koordinaattori Viola Penttinen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, puh. 040 805 3158, viola.h.a.penttinen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,