Ajankohtaista

Ensimmäiset viestinnän opiskelijat aloittavat opintonsa Jyväskylän yliopistossa

Viestinnän opiskelijat aloittavat tällä viikolla opintonsa Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Kyseessä ei kuitenkaan ole uusi koulutusohjelma, vaan entinen puheviestintä-oppiaine, jonka nimi on muuttunut 1.8.2017 alkaen. Viestintä-oppiaineessa voi suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoja samaan tapaan kuin aiemmin puheviestinnässä.

Vaikka oppiaineen nimi on muuttunut, sisällöt, tavoitteet ja painopisteet ovat säilyneet ennallaan. Viestinnässä tutkitaan, koulutetaan ja opetetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta.

– Jyväskylän yliopiston viestintä-oppiaineessa keskitytään ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun, niin teknologian välityksellä kuin kasvokkain. Meillä tutkimus painottuu työelämän viestintään. Tiimien, järjestöjen ja organisaatioiden vuorovaikutuksen kysymykset sekä digitaalinen viestintä ovat asiasisällöissämme keskeisiä, kertoo oppiaineen professori Anu Sivunen.

Viestinnän opiskelijat saavat syventyä koulutusohjelmassaan nimenomaan viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiin esimerkiksi vaikuttamisen, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen sekä viestinnän ja hyvinvoinnin näkökulmista.

– Meiltä valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti esimerkiksi yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon aloille, Sivunen sanoo.

Nimenmuutosta oppiaineessa oli mietitty jo pitkään. Esimerkiksi valintojen yhteydessä huomattiin, että puhe-alku vei joskus hakijoita harhaan – informatiivisista hakuopastuksista huolimatta. Joillakin hakijoilla oli mielessään pelkästään puheenpito, puhetaito tai jopa puheterapia. Jotkut saattoivat myös mieltää oppiaineen samansisältöiseksi kuin lukiossa suorittamansa puheviestinnän kurssit.

Ehdotus puheviestinnän muuttamisesta viestinnäksi syntyi oppaineen henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. Yliopisto oli muutokseen valmis.

– Viestintä-nimike kytkee opiskelijat nyt helpommin siihen työhön, jota vuorovaikutuksen asiantuntijat työelämässä tekevät, Sivunen toteaa.


Lisätiedot:

Professori Anu Sivunen
anu.e.sivunen@jyu.fi
040 735 4279

kuuluu seuraaviin kategorioihin: