Ajankohtaista

Väitös: 9.9.2017 Harvinaista kieltä oppii parhaiten verkko- ja kontaktiopetusta yhdistelemällä (Kyppö)

Alkamisaika: lauantai 09. syyskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 09. syyskuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, RUU D104 (Helena sali)

Anna Kyppö
Anna Kyppö

PhDr Anna Kypön soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Climbing a mountain: Learning Slovak in New Language Learning Environments” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD Michaela Mošatova (Comenius University in Bratislava) ja kustoksena professori Hannele Dufva (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.

Verkko-opetusta kannattaa yhdistää kontaktiopetukseen kielen opiskelussa, selviää Anna Kypön soveltavan kielitieteen väitöstutkimuksesta. Kielten opiskelun tulevaisuutena voidaankin pitää henkilökohtaisten, avoimien oppimisympäristöjen edistämistä.

– Verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen ja tietystä ajasta riippumattomaan opiskeluun. Kontaktiopetuksessa puolestaan opettajan fyysinen läsnäolo ja välitön palaute koetaan hyödylliseksi ja motivoivaksi, Kyppö toteaa.

– Lisäksi opettajan läsnäolo voi auttaa paremmin alkuun harvemmin opetettavien kielten, kuten slovakin kohdalla. Nykysuuntaus suosiikin sulautuvaa oppimista eli verkko-opetuksen ja kontaktiopetuksen yhdistämistä, Kyppö jatkaa.

Kypön tutkimus käsitteli slovakin kielen opiskelua ja erityisesti harvinaisempien kielten oppimista uusissa oppimisympäristöissä. Tutkimus toteutettiin verkko-opetuskokeiluna Kypön suunnitteleman verkkokurssin pohjalta.

– Verkkokurssi perustui ajatukseen siitä, että uuden kielen oppiminen on kuin vuoren huipulle kiipeämistä. Se voidaan nähdä jatkuvana prosessina, joka vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja ponnistelua. Prosessissa on välietappeja, kuten kiipeilyssä leirejä, ja lopullisena tavoitteena on huipulle pääsy.

Sekä Kypön suunnitteleman verkkokurssin että kiipeilyn ideologia pohjautuu siihen, että haasteista ja esteistä selviytyminen vaatii yhdessä tekemistä ja toisten tukea. 

– Opiskelijat samastuivatkin hyvin kiipeämisen metaforaan ja yrittivät saavuttaa aina vain korkeamman välietapin, Kyppö kertoo.

Tutkimuksen mukaan opiskelijat kokivat lukemisen ja kirjoittamisen kehittyneen verkkokurssin aikana, kun taas puhumisen ja kirjoittamisen taidot jäivät heidän mielestään kehittymättä.

– Opetuskokeilun aikana opiskelijoille kehittyi myös uusia verkkotaitoja, kuten yhteisöllisyyden taitoja, sisällön tuottamisen taitoja sekä tutkimuksen taitoja.

Slovakki on yksi harvemmin opetettavista kielistä. Sen opetustraditio Jyväskylän yliopistossa on pitkä: Ainoana yliopistona pohjoismaissa Jyväskylän yliopisto on tarjonnut slovakin kielen ja kulttuurin ohjelmaa jo liki 40 vuoden ajan.

– Opetus- ja oppimisteknologiat ovat kehittyneet vuosien aikana ja niiden myötä on myös kehittynyt slovakin kielen oppiminen. Väitöskirjani kuvaa omalta osaltaan tätä kehittämistyötä, Kyppö summaa.

Lisätietoja:

Anna Kyppö, anna.kyppo@jyu.fi, 040 775 9011

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, liisa.harjula@jyu.fi, 040 805 4403

Anna Kyppö valmistui maisteriksi Bratislavan Comenius-yliopistosta 1975 ja tohtoriksi vuonna 1982. Hän on työskennellyt muun muassa slovakin ja tšekin kielen lehtorina Helsingin yliopistossa sekä amanuenssina Korkeakoulujen kielikeskuksessa ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Tällä hetkellä hän työskentelee slovakin ja englannin kielen lehtorina Jyväskylän yliopiston kielikeskuksella ja tekee tulkkausta ja kääntämistä jatkuvana sivutoimena.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 322, 262 s. Jyväskylä 2017, ISSN:1459-4331; ISBN 978-951-39-7144-1 (nid.) ISBN 978-951-39-7145-8 (PDF). Kirjaa myyvät yliopistokauppa Soppi puh. 040 8053825 tai myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa. Linkki väitöskirjan pdf-versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7145-8 

Abstract:

 

The aim of this dissertation is to throw light on the development of teaching and learning Slovak in the new language learning environment. New developments in teaching led to the design of an experimental e-learning course in Slovak based on the philosophy of dynamic learning and using the metaphor of climbing a mountain for learning Slovak. The course was grounded in constructivist views of learning and teaching, which emphasize the importance of learning by doing and the process-like nature of learning. The teaching experiment included reflection-on-action research, with the goal of exploring learners' beliefs about themselves as e-learners before the course, and their perceptions and experiences of learning during and after the course. Thematic analysis was used to analyse students’ beliefs about themselves as e-learners and their perceptions and experiences of learning during and after the course, accessed primarily from learning diaries, pre-course, on-course and post-course questionnaires, course evaluations, interviews and teacher’s observations. The findings show that almost all the learners believed that they learned a lot and perceived themselves as efficient e-learners. The learners’ reflections show that they made clear progress in their receptive skills (reading and listening) but had difficulty in developing their productive skills (speaking and writing). New e-learning skills, for example, in doing research, in creating content and in collaboration, were adopted and further developed. The teacher’s role in the e-learning environment is viewed from both the learners’ and the teacher’s perspective and the functionality, clarity, authenticity and learner-centredness of e-learning environments are evaluated. This study seeks to explore how the affordances currently offered by technology-enhanced learning, mobile learning and combinations of various learning environments (PLE – Personal Learning Environments) can be better used in the teaching and learning of less commonly taught languages. The findings of this study may contribute to the development of network pedagogy for other less commonly taught languages.

Keywords: Learning Slovak, learners’ experiences, e-learning environment, technology-enhanced learning

Lisätietoja

Anna Kyppö
anna.kyppo@jyu.fi
+358404817571
Yliopiston kielikeskus
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,