Ajankohtaista

Väitös: Väitös 29.9.2017: Terrorismista viestimiseen tarvitaan varautumista ja luovuutta (Ruggiero)

Alkamisaika: perjantai 29. syyskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 29. syyskuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, H320

FM Aino Ruggieron yhteisöviestinnän väitöskirjan "Crisis communication and terrorism: Mapping challenges and co-creating solutions” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jesper Falkheimer (Lundin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena Marita Vos (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.

Aino Ruggieron väitöskirja käsittelee kriisiviestintää terrorismin yhteydessä. Tutkimuksen tulokset tarjoavat näkökulmia ja käytännön ratkaisuja monimutkaisia kriisiviestintätilanteita varten ja ovat siten hyödynnettävissä kriisiviestinnän ammattilaisten työssä.

– Tutkimukseni liittyy erityisesti CBRN-terrorismiin. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Chemical, Biological, Radiological tai Nuclear; kyseessä on siis terrorismin muoto, jossa pelkoa tuotetaan kemiallisia, biologisia tai ydinmateriaaleja apuna käyttäen, Ruggiero selventää.

Terroristit etsivät uusia muotoja tuottaa pelkoa, ja CBRN-materiaalien käyttö terroristisessa tarkoituksessa muodostaa pahimmanlaatuisen uhkakuvan. Tällaisen uhkan toteutuessa viestinnällä olisi keskeinen rooli fyysisten ja henkisten vahinkojen ehkäisyssä ja minimoinnissa.

Henkinen kriisinkestävyys keskeinen osa yhteiskunnallista varautumista

Kriisitilanteessa tiedot muuttuvat koko ajan ja terroristit myös pyrkivät yllättämään. Tämä aiheuttaa epävarmuutta. Viattomien vahingoittaminen tarkoituksella koskettaa tunteita ja tapahtuneelle on yritettävä antaa merkityksiä. Kun tähän yhdistetään CBRN-materiaalit, joista voi seurata todella suuria katastrofeja ja jotka ovat suurelle yleisölle vieraita, haasteiden kirjo kasvaa.

Kriisitilanteista voi seurata yhteiskunnan eri tasoille yltäviä johdannaisvaikutuksia esimerkiksi sen kautta, miten ihmiset poikkeusoloissa alkavat käyttäytyä. Esimerkiksi vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkimainingissa ihmiset välttelivät lentomatkustusta ja suosivat sen sijaan autolla ajamista, vaikka onnettomuuteen joutumisen vaara on tieliikenteessä tilastollisesti paljon merkittävämpi.

Henkinen kriisinkestävyys nouseekin merkittävään rooliin, kun kehitetään kansalaisten valmiutta terrorismiin sekä sen epävarmuutta ja pelkoja aiheuttaviin vaikutuksiin.

Ruggiero on räätälöinyt kriisiviestinnän arviointiin ja suunnitteluun tarkoitetun viitekehyksen, joka tukee yhteistyötä ja yhteisöllistä oppimista. Viitekehyksessä kuvataan sidos- ja yhteistyöryhmäkohtaisia viestintätehtäviä CBRN-terrorismikriisin eri vaiheissa. Viitekehystä voidaan käyttää viestinnän suunnittelun tukena arvioimalla kriisinhallintaan osallistuvien organisaatioiden varautumista erilaisiin viestintätehtäviin.

– Varautumalla pahimpaan voidaan kasvattaa tietotaitoa myös pienempiä uhkakuvia varten, Ruggiero kertoo.

Kaikkiin skenaarioihin ei voi varautua

Terrorismin tavoitteena on yhteiskunnallisen epävarmuuden ja konfliktien ruokkiminen. Koska jokainen kriisitilanne on erilainen ja terrorismi muuttaa jatkuvasti muotoaan, ei kaikkiin uhkakuviin voida täydellisesti varautua. Niinpä yhtä oikeaa reseptiä terrorismia koskevaan viestintään onkin hankala rakentaa. Tärkeäksi muodostuu kansalaisten käsitysten, tiedontarpeiden ja keskustelujen luotaaminen kriisin kaikissa eri vaiheissa.

Suunnittelun tuoman valmiuden lisäksi akuuteissa kriisiviestintätilanteissa toimivat viranomaiset tarvitsevat kykyä tehdä päätöksiä joustavasti ja ratkaista ongelmia luovasti muuttuvien olosuhteiden mukaan.

– Musiikissakin on hallittava teoria, mutta varsinainen taito tulee siitä, että voi tarvittaessa improvisoida ja luoda tilanteeseen sopien jotain uutta, Ruggiero kuvaa.

Lisätietoja

Aino Ruggiero
aino.ruggiero@jyu.fi
+358 40 805 4830

Sari Laapotti, tiedottaja
sari.laapotti@jyu.fi
+358 40 805 3575

Ruggiero valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2010 pääaineenaan yhteisöviestintä. Hän on työskennellyt projektitutkijana EU-rahoitteisessa CATO-hankkeessa (CBRN Crisis Management: Architecture, Technologies and Operational Procedures) vuosina 2012-2014 sekä tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston viestinnän laitoksella. Tällä hetkellä hän työskentelee yliopistonopettajana viestinnän johtamisessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ruggieron tutkimusta ovat rahoittaneet Euroopan unioni (FP7/2007−2013 apurahasopimuksen nro 261693 puitteissa) sekä Jyväskylän yliopisto.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 324, 93 s. Jyväskylä 2017, ISSN: 1459-4323 (nid.); ISSN: 1459-4331 (PDF); ISBN 978-951-39-7171-7 (nid.); ISBN 978-951-39-7172-4 (PDF). Kirjaa myyvät yliopistokauppa Soppi puh. 040 8053825 tai myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa. Linkki väitöskirjan pdf-versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7172-4

Abstract:

Terrorism is a globally connected, uncontrollable, transboundary risk that continually evolves and changes forms, resulting in multiple complexities that affect the lives of both citizens and organisations across the globe. These risks involve a high level of complexity when they materialise as crises, and the use of CBRN (chemical biological, radiological or nuclear) materials presents the possibility of a worst-case scenario. Crisis communication in such cases would not only be essential but also a matter of life and death.

Hence, the purpose of this research was to better understand and de-scribe the challenges of communication in CBRN terrorism crises as well as how these challenges can be addressed by the communication supporting crisis management of public authorities. Empirical research was conducted for this thesis, and this thesis shell provides a synthesis of the empirical findings and the theoretical insights obtained from the crisis communication literature.

This thesis is comprised of five sub-studies reported in five original articles. The research is based on a qualitative research approach grounded in a social constructionist ontology and an interpretive epistemology. The data of this research were generated through literature reviews, a qualitative online questionnaire and a table top discussion, and it was mostly thematically analysed. The central findings of this research, combined with theoretical insights obtained from the literature, were synthesised and illustrated in a model, which depicts complexities and ways to cope with them using an integrated approach to crisis communication for CBRN terrorism.

From a practice perspective, the findings of this thesis can promote professional resilience in the field by introducing approaches and methods communication professionals can use to cope with the most complex types of crises. From a theoretical perspective, by reviewing and synthesising insights from the scientific literature on the topic of crisis communication when CBRN terrorism is involved, this thesis provides a broad understanding of the dimensions and boundaries of this multi-disciplinary area of research and clarifies the specific aspects, elements and insights involved.

Keywords: crisis communication, terrorism, CBRN, process approach, social media monitoring, communication strategy making, sensemaking

Lisätietoja

Aino Ruggiero
aino.ruggiero@jyu.fi
+358408054830
kauppakorkeakoulu
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,