Ajankohtaista

IT-uranavigaattori suosittelee sopivia ammatteja opintojen ja luonteenpiirteiden perusteella

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan opiskelijat saavat lukuvuoden alkaessa käyttöönsä uuden Uranavigaattorin. Opiskelijoiden kehittämä sovellus auttaa opiskelijoita opiskelu- ja urasuunnittelussa opintojen kaikissa vaiheissa.

IT on kaikkialla, mutta millaisiin työtehtäviin alalta voi valmistua ja mitä taitovaatimuksia tehtävät edellyttävät? Opiskelijat keräsivät yli 500 it-alan työpaikkailmoitusta ja laativat niiden pohjalta luokittelun ammattiryhmistä ja nimikkeistä. Tietojen pohjalta he kehittivät uranavigaattori-sovelluksen, jonne he kokosivat myös työtehtäviin edellytetyt tekniset taidot ja vaatimukset sekä kunkin tehtävän keskipalkan ja tällä hetkellä avoinna olevat työpaikat. Näin opiskelijat voivat tutustua it-alan eri ammatteihin.

Sovelluksen huikein ominaisuus on mahdollisuus syöttää sille opintosuoritusotteensa tai opintosuunnitelmansa. Tämän jälkeen opiskelijat voivat nähdä, mihin it-alan ammatteihin he opintojensa perusteella parhaiten sopisivat, millaista osaamista heiltä vielä puuttuu sekä millä kursseilla he voisivat täydentää puuttuvaa osaamistaan. Näin opiskelijan on helpompi suunnitella opintojaan toivottua uravalintaa silmällä pitäen. Lisäksi sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden psykologiseen testiin, jonka avulla he voivat verrata myös omia luontaisia persoonallisuuden piirteitään it-alan ammateissa tarvittaviin kompetensseihin.

– Uranavigaattoria on pilotoitu alkuvuodesta alkaen ja palaute on ollut innostunutta. Opiskelijat ovat kokeneet, että uranavigaattori auttaa heitä hahmottamaan laajaa tehtäväkenttää konkreettisemmin. Käyttäjiltä saadun palautteen mukaan sovellus on selkeyttänyt heidän opiskelu- ja uratavoitteitaan ja lisännyt halua päästä it-alan töihin, kertovat kehitystyöstä vastanneet opiskelijat Harri Juutilainen ja Jose Malmberg.

Ohjelma hyödyntää M2Talent Oy:n kehittämän MAZHR®-palvelun tekniikkaa. Tekniikan avulla henkilöiden luontaisia ominaisuuksia voidaan peilata eri työtehtävien digitaalisiin vaatimusprofiileihin.

– Tiivis yhteistyö yliopiston IT-tiedekunnan kanssa on auttanut mallintamaan eri työtehtävien menestystekijät digitaaliseen muotoon. Tällä hetkellä palveluamme käytetään urasuunnittelun ohella kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen erilaisissa työllistämiseen liittyvissä projekteissa, sanoo M2Talent Oy:n toimitusjohtaja Janne Vainio.

– Uranavigaattori tulee ensin IT-tiedekunnan opiskelijoiden käyttöön. Myöhemmin myös muut tiedekunnat pääsevät hyödyntämään tekniikkaa. Tulevaisuudessa Uranavigaattoriin tuodaan mukaan myös tekoälypohjaisia sovellutuksia. Nämä mahdollistavat aivan uudenlaisen tavan yksilölliseen opiskelu- ja urasuunnitteluun, toteaa dekaani Pekka Neittaanmäki.

Lisätietoja:

Dekaani Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, puh. 040 550 7005
Jose Malmberg, jose.j.malmberg@student.jyu.fi, puh. 050 5526857
Harri Juutilainen, harri.e.juutilainen@student.jyu.fi
IT-uranavigaattori: https://uranavi.it.jyu.fi/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: