Ajankohtaista

Vuoden 2017 Chydenius-mitali Helena Rasku-Puttoselle

Helena Rasku-PuttonenChydenius-mitali voidaan myöntää henkilölle tai taholle tunnustuksena ansiokkaasta työstä Anders Chydeniuksen elämäntyön tunnetuksi tekemiseksi tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kehittämisen hyväksi.

Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry myöntää vuoden 2017 Chydenius-mitalin Jyväskylän yliopiston vararehtori, professori Helena Rasku-Puttoselle.

Helena Rasku-Puttonen on psykologian tohtori ja Jyväskylän yliopiston kasvatuspsykologian professori sekä Jyväskylän yliopiston vararehtori. Hänen ansionsa ovat laajasti tunnustettuja kasvatustieteen alalla ja yliopistokentässä.Helena Rasku-Puttonen on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunnan pitkäaikainen puheenjohtajana. Hän on sekä puheenjohtajan roolinsa kautta että henkilökohtaisella innostuksellaan kannustanut yliopistokeskuksen henkilöstöä työssään, vaikuttanut merkittävästi yliopistokeskuksen osaamisen kehittymiseen ja vahvistanut yliopistokeskuksen roolia. Hän on korostanut tutkimukseen perustuvan opetuksen ja kehittämistyön merkitystä. Hän on tukenut erityisesti luokanopettajakoulutuksen uusia tutkimuksellisia avauksia tiedekunnan, yliopistokeskuksen ja harjoittelukouluna toimivan Torkinmäen koulun yhteistyönä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,