Ajankohtaista

Jyväskylän yliopistossa selvitetään masennuksen taustoja ja kehitetään uusia psykologisia hoitoja

Masennus on yksi merkittävimmistä työkyvyttömyyden syistä ja erityisesti ikääntyneiden masennus tulee olemaan kasvava ongelma väestön vanhenemisen myötä. Masennukseen sairastuu noin joka viides suomalainen elämänsä aikana. Yleisimmät oireet ovat masentunut mieliala, kiinnostuksen väheneminen, univaikeudet, ruokahalun muutokset, väsymys ja kuolemaan liittyvät ajatukset.

Masennus vaikuttaa ihmisen tiedonkäsittelyyn, erityisesti muistiin. Muisti- ja havaintotoimintoja leimaa negatiivinen vääristymä: huomio kiinnittyy helpommin negatiivisiin asioihin ja ne myös jäävät paremmin mieleen.

Masennuksen hermostollista taustaa ei tunneta vielä hyvin. Dosentti Piia Astikaisen johtamassa tutkimusryhmässä onkin alettu selvittää laajasti tiedonkäsittelyn pulmaa ja sen hermostollista taustaa. Apuna käytetään aivotutkimuksen menetelmiä.

Aivojen toimintaa tutkitaan tarkastelemalla aivojen sähköisiä ja magneettisia vasteita esimerkiksi kasvokuviin ja elokuvakohtauksiin. Näin voidaan selvittää, mitkä aivoalueet reagoivat masennuksessa erityisellä tavalla ja missä tiedonkäsittelyn vaiheessa tämä tapahtuu. Tätä tietoa voidaan pitkällä tähtäimellä käyttää psykologisten hoitojen kehittämisen apuna.

Työkaluja psyykkiseen hyvinvointiin

debrain.png
Lyhyissä psykologisissa hoidoissa annetaan työvälineitä psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Kuva Petri Kinnunen.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdään parhaillaan myös masennushoitojen kehittämistyötä. Perinteisesti psykoterapiahoidot ovat pitkäkestoisia, mutta professori Raimo Lappalainen on ennakkoluulottomasti lähtenyt tutkimaan myös lyhyempien hoitojen vaikuttavuutta. Tällaiset mini-interventiot voivat olla vain muutamien viikkojen kestoisia ja niiden tarkoitus on antaa osallistujille työkaluja psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lyhyetkin hoidot ovat osoittautuneet varsin tehokkaiksi ja toimiviksi joillekin henkilöille. Tällä hetkellä tutkimuskohteena ovat ryhmämuotoiset mini-interventiot, joita on aiemmin tarjottu ikäihmisille. Nyt hoitotutkimukseen voivat osallistua masennusoireista kärsivät 18–40-vuotiaat. Samalla voi halutessaan osallistua myös aivotutkimukseen.

Tutkimuksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen masennushoitojen kehittämistyötä tekevään tutkijaan 29.9.2017 mennessä lisätietojen saamiseksi ja puhelinhaastatteluajan sopimiseksi. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse (040 805 3509) tai sähköpostilla (depbrain@jyu.fi).

Lisätiedot:

Piia Astikainen
040 805 3480
piia.astikainen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: