Ajankohtaista

Syksyn yhteishaun hakijamäärä Jyväskylän yliopistoon nousi reippaasti

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyi keskiviikkona 20.9.2017. Jyväskylän yliopiston kaikista tiedekunnista oli haussa mukana yksi tai useampia hakukohteita. Kaikkiaan hakemuksia tuli tämän syksyn haussa 816, kun viime syksyn haussa luku oli 300.

- Hakemusten määrän ilahduttavaa nousua selittää se, että olemme keskittäneet erillisvalintojamme korkeakoulujen yhteishakuaikoihin. Muun tarjonnan lisäksi haettavissa oli useita avoimen väylän hakukohteita, opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen kertoo.

Eniten hakemuksia tuli tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, 240 hakemusta. Viime syksynä siihen oli 192 hakijaa. Haun toiseksi suosituin hakukohde oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon oli 192 hakijaa. Maisteriohjelmista eniten hakijoita houkutteli ohjausalan maisteriohjelma, johon tuli 116 hakemusta. Uutena hakukohteena syksyn yhteishaussa tarjolla ollut taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma oli myös suosittu hakijoiden keskuudessa, hakemuksia tuli 141.

Enemmistö Jyväskylän yliopiston hakukohteista oli ns. avoimen väylän hakukohteita eli niihin hakeakseen hakijalla tuli olla suoritettuna tietyt opinnot avoimen yliopiston kautta. Näitä olivat humanistisen tiedekunnan viisi hakukohdetta (mm. taidehistoria ja taidekasvatus sekä kirjallisuus), tietojärjestelmätiede informaatioteknologian tiedekunnassa, terveystieteet liikuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kaksi hakukohdetta (erityispedagogiikka sekä kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede).

Maisterihakukohteita oli tarjolla matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta (tilastotiede, kemian ala, fysiikan ala ja matematiikka) ja ohjausalan maisteriohjelma kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta. Suoraan toisen asteen opintojen jälkeen oli mahdollista hakeutua tietotekniikan ja taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Lisäksi haettavana oli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisteriohjelman ja luokanopettajan aikuiskoulutuksen hakukohteet.

Monissa hakukohteissa valinta tapahtuu hakijan aiempien opintojen perusteella, joten valintakokeita on vain yksittäisiä. Tietotekniikan valintakoe järjestetään lokakuussa ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeen tarkempi aika ja paikka kannattaa tarkistaa verkosta (www.jyu.fi/hae). Ohjausalan maisteriohjelmassa sekä luokanopettajan aikuiskoulutuksen valintakokeisiin kutsutaan osa hakijoista. Myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisterihakukohteissa hakijoihin otetaan yhteyttä, mikäli heidät kutsutaan valintahaastatteluun.

Hakijoiden tulokset (hyväksytty, hylätty, varasijalla) valmistuvat ja tulevat näkyviin Opintopolku.fi –palveluun viimeistään 24.11.2017. Syksyn yhteishaussa hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 8.12.2017 klo 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2018.

Tarkemmat valintaperusteet ja tietoa koulutuksista löytyy osoitteesta www.jyu.fi/hae. Syksyn koulutukset ja hakutiedot löytyvät kattavasti myös Opintopolku.fi-palvelusta. Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus.

Lisätietoja:

Hakijapalveluiden suunnittelija Maria Kotiranta, maria.j.kotiranta@jyu.fi, puh. 040 805 4132

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,