Ajankohtaista

Hitaasti lukemisen taito on humanististen tieteiden ydintä

Uudessa Brillin kustantamassa kokoomateoksessa Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly käsitellään filologiaa moniulotteisena ja vahvasti ajassa elävänä tutkimusalana, joka on tarkastellut kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin välisiä rajapintoja jo yli 2000 vuoden ajan.

Kymmenestä tieteellisestä artikkelista koostuvan teoksen on toimittanut Jyväskylän yliopiston pohjoismaisten kielten professori Harry Lönnroth.

Teoksen lähtökohtana on ajatus siitä, että filologia niin akateemisena tutkimusalana kuin tieteellisenä näkökulmanakin on entistä ajankohtaisempi aikana, jota leimaavat globalisaatio, digitalisaatio ja tieteidenvälisen keskustelun tarve.

Kirjassa filologia ymmärretäänkin sanan laajassa alkuperäisessä merkityksessä. Se on kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin syvällistä ymmärtämistä: hitaasti lukemisen taitoa.

Kirjan artikkelit heijastelevat filologisen tutkimuksen eri ulottuvuuksia ja monitieteisyyttä, rajoja ylittävää luonnetta ja merkitystä humanistisille tieteille laajemminkin. Kirja antaa monipuolisen kuvan tavoista tehdä filologiaa ja kohdata tekstejä ja niiden konteksteja ajassa.

Teoksen kirjoittajina on joukko omien alojensa kansainvälisesti arvostettuja asiantuntijoita Italiasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Teoksen kustantaja Brill on Julkaisufoorumin luokituksessa sijoitettu korkeimmalle tasolle.


Teokset tiedot:

Lönnroth, Harry (ed.), Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly. Medieval and Renaissance Authors and Texts 19. Brill: Leiden/Boston 2017. ISBN-13 9789004315112, E-ISBN 9789004349568.

Lisätietoja:

Harry Lönnroth, 040 8055086; harry.h.lonnroth@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: