Ajankohtaista

Marja-Leena Laakso ja Henrik Kunttu Jyväskylän yliopiston vararehtoreiksi

Rehtori Keijo Hämäläinen on valinnut Jyväskylän yliopiston tuleviksi vararehtoreiksi dekaani Marja-Leena Laakson ja dekaani Henrik Kuntun.

Marja-Leena LaaksoKoulutuksesta vastaavana vararehtorina ja rehtorin varahenkilönä tulee toimimaan varhaiskasvatuksen professori Marja-Leena Laakso. Laakso on työskennellyt kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanina 1.1.2014 alkaen (vuoden 2017 alusta kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta). Laakso on väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 1999 ja toiminut lapsi- ja kehityspsykologiaan painottuvassa professuurissaan vuodesta 2006. Tätä ennen hän on työskennellyt opetus- ja tutkimustehtävissä mm. psykologian laitoksessa ja Suomen Akatemian nimeämässä Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippuyksikössä. Laakso on toiminut aktiivisesti tieteellisissä yhteisöissä, kasvatus- ja sosiaalialan asiantuntijatehtävissä sekä tieteellisten kongressien järjestäjänä.

Henrik KunttuTutkimus- ja innovaatioasioista vastaavana vararehtorina aloittaa fysikaalisen kemian professori Henrik Kunttu, joka on toiminut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina vuodesta 2010 alkaen sekä kemian laitoksen johtajana ja varajohtajana 1999–2008. Helsingin yliopistossa 1991 väitellyt Kunttu tunnetaan matalan lämpötilan kemian ja fysiikan sekä nanofotoniikan asiantuntijana. Kunttu on työskennellyt tutkimustehtävissä Helsingin yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa ja kahden vuoden ajan tutkijana Kalifornian yliopistossa Irvinessä. Hän on toiminut useissa tiederahoitusta arvioivissa asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla sekä osallistunut aktiivisesti luonnontieteellisen alan rakenteelliseen kehittämiseen Suomessa.

 −Tulevat vararehtorit ovat tiedeyhteisössä arvostettuja professoreita ja kokeneita akateemisia johtajia. He tulevat saamaan vahvan mandaatin yliopiston kehittämiseen omilla vastuualueillaan. Työnjaon yksityiskohdista ja toimikauden alkamisesta sovitaan lokakuun aikana, rehtori Keijo Hämäläinen toteaa.  

Nykyisten vararehtoreiden toimikaudet päättyvät 31.10.2017. Tulevien rehtoreiden toimikausi päättyy 31.7.2022. Jyväskylän yliopiston johtosäännön mukaan rehtori päättää vararehtorien lukumäärästä ja työnjaosta.

Lisätietoja:
rehtori Keijo Hämäläinen, puh. 0400 247435, keijo.hamalainen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: