Ajankohtaista

Väitös: 30.9.2017 Monitieteisistä työelämäprojekteista ensikosketus työelämään (Heikkinen)

Alkamisaika: lauantai 30. syyskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 30. syyskuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Alfa

 

Juho_Heikkinennetti.jpg
Elisa Nordgren / Mediconsult Oy
FM Juho Heikkisen tietotekniikan väitöskirjan ”Conceptualizing the Role of Multidisciplinarity and Student Perceptions of University-Industry Collaboration in Project-Based Learning” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Erkki Sutinen (Turun yliopisto) ja kustoksena Ville Isomöttönen (Jyväskylän yliopisto).

Juho Heikkisen väitöstyö keskittyy Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2011 järjestettyyn Monitieteinen työelämäprojekti -opintojaksoon, jolla monitieteiset opiskelijatiimit toteuttavat oikeita kehittämisprojekteja paikallisille yrityksille ja muille toimijoille. Väitöstyössä tutkittiin opintojakson suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksia kolmen pääteeman kautta: monitieteisyyden vaikutus oppimiseen, kuinka opiskelijat kokevat projekteissa tekemänsä työn arvon sekä opiskelijoiden ja asiakasyritysten välinen yhteistyö.

Osaamisen tunnistaminen kehittyy

Vaikka projektiopetuksella onkin pitkä historia erityisesti tietoteknisten ja insinöörialojen opetuksessa, on monitieteisten tiimien hyödyntäminen suhteellisen tuore trendi. Opiskelijoiden oppimisraportit näyttävät, kuinka sekä monitieteinen tiimi että oikean asiakkaan tarpeesta lähtöisin oleva projektiaihe vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen monin tavoin. Mielenkiintoisimmat oppimiskokemukset ja niihin johtavat prosessit liittyvät opiskelijoiden oman osaamisen tunnistamiseen ja ammatillisen identiteetin kehittymiseen.

Oikeille asiakkaille tehtävissä projekteissa voidaan myös nähdä tiettyjä yhtäläisyyksiä perinteisiin korkeakouluharjoitteluihin. Vaikka tutkimuksen kohteena olevan projektikurssin tapauksessa opiskelijat vertaavat tehtyä työtä palkkatyöhön ja harjoitteluihin, tärkeimmäksi painotukseksi koetaan projektissa oppiminen. Myös opettajien olisi syytä arvioida kriittisesti yliopiston ulkopuolisille asiakkaille tehtävien opintojaksojen painotusta ja motivaatiota, ja pitää huoli siitä, että fokus säilyy oppimisessa.

Aito kokemus työelämästä

Yksi Monitieteisen työelämäprojektin tavoitteista on ollut tarjota opiskelijoille aito kokemus työelämästä jo opintojen aikana. Monelle opiskelijalle projekti onkin ensimmäinen kerta, kun yhteistyötä tehdään oikeiden asiakkaiden kanssa. Tämä näkyy siinä, kuinka opiskelijat kokevat suhteensa projektiensa asiakkaisiin: esimerkiksi liiallinen myöntyväisyys asiakkaan toiveisiin aiheuttaa opiskelijoille hankaluuksia projektien toteuttamisessa. Mielenkiintoisesti opiskelijoiden ja asiakkaiden välisissä suhteissa näkyvät samat haasteet kuin yleisemmin yliopistojen tutkijoiden ja yritysten välisissä, laajemmissa yhteistyöhankkeissa.

Lisätietoja:

Juho Heikkinen, 050 5264979, juho.e.heikkinen@jyu.fi

Viestintäharjoittelija Sinikka Kauhanen, 040 8054483, sinikka.m.kauhanen@jyu.fi

Juho Heikkinen valmistui ylioppilaaksi Nurmeksen lukiosta vuonna 1999 ja filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta vuonna 2006 pääaineenaan matematiikka. Valmistumisensa jälkeen Heikkinen työskenteli mm. tutkimusavustajana Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella vuosina 2007–2008 sekä projektipäällikkönä ja -tutkijana Agora Centerissä 2009–2016 mm. yritysyhteistyön kehittämishankkeissa. Päätehtävänään Heikkisellä on ollut väitöstutkimuksen kohteena olevan Monitieteinen työelämäprojekti -opintojakson kehittäminen ja toteuttaminen. Nykyisin Heikkinen työskentelee projektipäällikkönä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittaja Mediconsult Oy:ssä.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing numerona 264, 60 s., Jyväskylä 2017, ISSN 1456-5390; 1456-5390; 264), ISBN 978-951-39-7163-2 (nid.), ISBN 978-951-39-7164-9 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7164-9

Abstract

Project-based learning has a long history, especially in the disciplines of computer science and engineering. This approach is used to offer students a realistic view of their discipline, and this experience can be enhanced with industrial involvement as companies bring their real-world problems to projects. One recent trend in project-based learning is utilizing multidisciplinary teams, enabling students to contrast their skills and experience with students from other disciplines. This thesis focuses on a project course involving multidisciplinary teams and real customers that has been organized at the University of Jyväskylä since 2011 focused on developing students’ general working life skills. The research presented here originated from the need to understand what happens in such collaborative projects. The research approach was exploratory, with grounded theory and thematic analysis used to analyze students’ learning reports and data from a qualitative survey. This thesis comprises four articles that examine students’ perceptions of the role of multidisciplinarity in their learning and students’ perception of two features of university-industry collaboration: students’ valuation of work that benefits their customers and the relationship between students and customers. The emergent grounded theories demonstrate (1) how multidisciplinarity affects learning through team compositions and project topics, making learning experiences seemingly contingent, and (2) how students’ valuation of work emerges as a complex calculation starting from a reference point that shows how students equate project-based learning to work, internships, or coursework and related compensation. Analysis further reveals similarities with unpaid intern- ships. Finally, the relationship between students and their customers is summarized through two main themes: students’ perceived status with the customers, and the perceived value of their work. The results are presented as unified theoretical pictures and thematic networks, offering a comprehensive perspective views on the research.

Lisätietoja

Juho Heikkinen
juho.e.heikkinen@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: