Ajankohtaista

Väitös: 13.11.2017 Uusi löytö valottaa Venetsian historiankirjoituksen syntyä (Kuha)

Alkamisaika: maanantai 13. marraskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: maanantai 13. marraskuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Päärakennus, C2

MiikaKuhanetti.jpg
Miika Kuha Kuva: Miia Kuha
FL Miika Kuhan latinan kielen väitöskirjan ”Transmission of Knowledge in Venetian Fourteenth-Century Chronicles” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä yliopistotutkija (ricercatore) Marino Zabbia (Torinon yliopisto) ja kustoksena professori Outi Merisalo (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on italiankielinen.

Väitöskirja tutkii, kuinka Venetsian historiaa kirjoitettiin myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Tutkimus valottaa ilmiötä kirjahistorian näkökulmasta analysoimalla käsinkirjoitettuja kirjoja, jotka välittivät Venetsian menneisyyttä koskevaa tietoa lukijapolvelta toiselle. Ylellisesti koristellut käsikirjoitukset heijastelevat Venetsian yläluokan, patriisien, vaurautta sekä voimakasta kiinnostusta kaupungin historiaa kohtaan.

Venetsian historiankirjoitus on hyvin vaikeasti lähestyttävä tutkimusaineisto johtuen teosten monimutkaisesta polveutumisesta aiemmista versioista sekä käsikirjoitusten runsaslukuisuudesta. Käsikirjoituksia on säilynyt sadoittain ja ne ovat Venetsian aateliskirjastojen hajaannuttua päätyneet tutkimuskirjastoihin eri puolille Eurooppaa.

Kuhan tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia Venetsian historiankirjoitukseen perustuvalle tutkimukselle ratkaisemalla 1300-luvun puolivälissä laadittujen teosten syntyhistorian ongelman. Ongelma on keskeinen, sillä Venetsian myöhempi historiankirjoitus pohjautuu valtaosaltaan kyseisiin teksteihin. Kuhan tutkimus osoittaa vääräksi vallitsevan teorian, jonka mukaan teokset juontavat juurensa varhemmalla keskiajalla laadituista, sittemmin kadonneista kronikoista.Tutkimustulokset todistavat, että kronikat polveutuvat Venetsian varhaishumanismin keskushahmon, doge Andrea Dandolon (1306–1354) latinankielisestä historiateoksesta monivaiheisen uudelleenkirjoitus- ja käännösprosessin myötä. Tulos muuttaa merkittävästi käsitystä Venetsian historiankirjoituksen syntyhistoriasta ja leviämisestä sekä mahdollistaa lukuisten kronikoiden tarkemman tutkimisen.

Lisätietoja:

Miika Kuha, p. 040 8251800, miika.t.kuha@jyu.fi

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, p. 040 8054403, viestinta@jyu.fi

Miika Kuha kirjoitti ylioppilaaksi Tornion yhteislyseon lukiosta v. 2000. Hän on suorittanut filosofian maisterin (v. 2010) ja filosofian lisensiaatin tutkinnon (v. 2014) Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan latinan kieli. Lukuvuonna 2010–2011 hän suoritti Fédération Internationale des Institutes d’Études Médiévales -järjestön keskiajantutkimuksen diplomin Roomassa.

Vuosina 2013–2017 Kuha työskenteli tohtorikoulutettavana Suomen Akatemian ja Jyväskylän yliopiston projektissa Tralmar (Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance, no. 267518, 2013–2017). Hän työskentelee v. 2018 alusta tutkijatohtorina keskiajan ja uuden ajan alun kirjastoja tutkivassa projektissa LaMeMoLi (Late Medieval and Early Modern Libraries as Knowledge Repositories, Guardians of Tradition and Catalysts of Change, Suomen Akatemia ja Jyväskylän yliopisto, no. 307635, 2017–2021).

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 334, 172 s., Jyväskylä 2017, ISSN: 1459 4331, ISBN: 978 951 39 7217 2. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, myynti@library.jyu.fi.

Abstract

The doctoral thesis analyzes eight Venetian chronicles written c. 1340–1390. It looks into the transmission of these texts by examining their mutual relationships and by reconstructing the textual tradition of individual works. The research was conducted by using the book historical method in which an individual volume is examined from the perspective of textual history, its physical features and ownership history to give a global view of its genesis and functions. The method combines textual criticism and comparative textual analysis with codicological and palaeographical research. The results show that Venetian fourteenth-century chronicles generally had a limited early circulation. This is indicated by the significant impact of the structure and contents of their earliest manuscripts on the textual tradition of these chronicles during the fifteenth and sixteenth centuries. The key finding of the present thesis is that several of the examined texts derive from the Chronica brevis, a brief Latin chronicle of Venice written by the doge and prehumanist Andrea Dandolo (1306–1354). The interpretation challenges the prevalent theory linking these texts to twelfth- and thirteenth-century chronicles that are not preserved. The new model significantly clarifies the picture of Venetian history writing and provides a new research orientation for scholarship on the history of medieval and early modern Venice.

Lisätietoja

Miika Kuha
miika.t.kuha@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: