Ajankohtaista

Väitös: 17.11.2017 Palautuminen koetusta uupumisesta MS-potilailla hitaampaa (Liuha)

Alkamisaika: perjantai 17. marraskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 17. marraskuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212

copy_of_SannaLiuhanetti.jpg
Sanna Liuha
PsL Sanna Liuhan psykologian väitöskirjan ”Three Different Approaches to Cognitive Fatigue in Patients with a Mild Form of Multiple Sclerosis: Objective Cognitive, Subjective Cognitive and Neurophysiological” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PsT, dosentti Eija Rosti-Otajärvi (Tampereen yliopistollinen sairaala) ja kustoksena dosentti Jukka Kaartinen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.

Kognitiivista uupumusta on sekä MS-potilailla että terveillä henkilöillä, mutta itse koettu toipuminen siitä on MS-potilailla terveitä hitaampaa.

Tutkimuksessa arvioitiin kognitiivista, ajattelutoimintojen uupumusta lievää MS-tautia sairastavilla potilailla. Uupumusta arvioitiin objektiivisilla kognitiivisilla testeillä, itsearviolla sekä aivojen sähköisiin herätevasteisiin perustuvilla mittauksilla. Lisäksi tutkittavat arvioivat elämänlaatuaan.

Uupumisesta toipuminen koettiin hitaammaksi

Tutkimuksen perusteella niin MS-tautia sairastavilla kuin terveillä verrokkihenkilöilläkin oli havaittavissa ajattelutoimintojen uupumista, mikä ilmeni työmuistin, tarkkaavaisuuden ja tiedonkäsittelyn heikkenemisenä tehtävän kuluessa. Molemmat tutkimusryhmät arvioivat myös uupumuksen lisääntyvän kognitiivisen rasituksen myötä, mutta MS-potilaat arvioivat toipuvansa siitä merkittävästi terveitä verrokkeja hitaammin.

Itse koettu ajattelutoimintojen uupumus ei ollut yhteydessä kognitiiviseen testisuoriutumiseen. Tutkimuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että kognitiivisen suoriutumisen vaikeutuminen ja koettu ajattelutoimintojen uupumus eivät välttämättä kulje käsi kädessä. MS-potilaat arvioivat elämänlaatunsa terveitä matalammaksi ja matalampi elämänlaadun arvio oli myös yhteydessä itse koettuun ajattelutoimintojen uupumiseen.

Toipuminen on uusi tutkimuksenkohde

Aiemmissa tutkimuksissa itse koettua ajattelutoimintojen uupumista ja erityisesti toipumista siitä ei juurikaan ole tutkittu.

- Oma kokemus ajattelutoimintojen uupumisesta ja hitaasta toipumisesta siitä voi osaltaan madaltaa MS-tautia sairastavien elämänlaatua jo lievässäkin taudin muodossa ja vaikuttaa myös potilaiden omaan kokemukseen työ- ja toimintakyvystään, Liuha sanoo.

- Uupumukseen tulisi tarttua varhain terveydenhuollossa. Sitä tulisi arvioida ja sen hallitsemiseksi arjessa tulisi hyödyntää kehitettyjä malleja, Liuha ehdottaa.

Lisätietoja:

Sanna Liuha, sanna.liuha@ksshp.fi, 014-2692327, 040-7436393

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, viestinta@jyu.fi, 040 8054403

Sanna Liuha valmistui ylioppilaaksi Ylivieskan lukiosta vuonna 1991. Jyväskylän yliopistosta hän sai filosofian maisterin tutkinnon vuonna 1998 ja psykologian lisensiaatin tutkinnon vuonna 2012. Liuha on työskennellyt Kangasniemen lukiossa vuosina 1999–2001 ja Keski-Suomen keskussairaalan neurologian yksikössä vuodesta 2004.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 595, 77 s., Jyväskylä 2017, ISSN: 0075 4625; 595, ISBN: 978-951-39-7223-3 (nid), ISBN 978-951-39-7224-0 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Abstract

Three different approaches to cognitive fatigue in patients with a mild form of multiple sclerosis: Objective cognitive, subjective cognitive and neurophysiological.

The purpose of this study was to evaluate cognitive fatigue in patients with a mild form of multiple sclerosis (MS) from three different approaches: objective cognitive, subjective cognitive and neurophysiological. Objective cognitive fatigue was assessed with tasks demanding sustained attention, processing speed and working memory. Subjective cognitive fatigue was assessed with self-reported values. Neurophysiological assessment included measurements of event-related potentials (ERP), namely contingent negative variation (CNV) and P3. Alongside these measurements, the participants evaluated their quality of life. 20 MS patients and 20 matched healthy controls (HC) participated in the study. The two study groups did not differ from one another in a brief cognitive screening found to be sensitive to cognitive deficits in MS. Neuropsychological tests revealed some signs of objective cognitive fatigue in both study groups and possible signs of MS-related cognitive fatigue. In both study groups, this manifested as declining cognitive performance within the Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT), and in the MS patients as longer reaction times during the last task in the study procedure. At the same time as the reaction times were longer, the analysis of ERPs revealed smaller CNV amplitudes in the frontal electrode sites in the MS group. Moreover, the P3 Go latencies were shorter and the P3 No-Go amplitudes were smaller at the Cz. These results for the MS patients indicated atypical preparation processes when focusing attention in the frontal brain area and attenuated resource allocation for No-Go stimuli. The ERP measurements did not reveal signs of objective cognitive fatigue. Both study groups reported cognitive fatigue caused by cognitive strain. After resting for half an hour, the HCs reported better recovery from subjective cognitive fatigue than the MS patients. The objective neuropsychological results were not associated with the ERP measurements. The subjective evaluations of cognitive fatigue were not associated with the objective cognitive or europhysiological results. Perceived quality of life was rated lower by the MS patients than HCs. The MS patients’ quality of life ratings were associated with their ratings of subjective cognitive fatigue. This may affect the MS patients’ idea of their working ability. The results indicate that cognitive fatigue is present in healthy people as well as in patients with MS. It seems that objective cognitive and subjective cognitive fatigue are separate symptoms and that subjective cognitive fatigue does not necessarily affect objective cognitive performance. MS seems to slow down recovery from subjective cognitive fatigue.

Lisätietoja

Sanna Liuha
sanna.liuha@ksshp.fi
+ 358 14 269 2327
kuuluu seuraaviin kategorioihin: