Ajankohtaista

Väitös: 25.11.2017 Monimuoto-opetus vahvistaa kielitaitoa ja itseohjautuvuutta (Siekkinen)

Alkamisaika: lauantai 25. marraskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 25. marraskuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, H320

HellSiekkinennetti.jpg
Hellä Siekkinen
FL Hellä Siekkisen soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Työelämä, täältä tullaan - kielitaitoisina ja itseohjautuvina - Tutkimus opiskelijoista monimuotoisesti toteutetulla englannin opintojaksolla Jyväskylän ammattikorkeakoulussa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Ritva Kantelinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen. 

Siekkinen tarkasteli ammattikorkeakoulun opiskelijoiden englannin kielen taidon paranemista, itseohjautuvuutta sekä arviointitaitojen kehittämistä.

Tutkimuksessa oli kolme osa-aluetta. Oppimistulokset, eli kuinka paljon englantia opintojaksolla opitaan, oli näistä ensimmäinen. Siekkinen vertaili erityisesti lukiopohjaisten, ylioppilastutkinnon suorittaneiden sekä peruskoulupohjaisten, toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden oppimistuloksia. Toisena osa-alueena oli itseohjautuvuus ja sen muuttuminen opintojaksolla. Opiskelijoiden ja opettajien kokemuksien ja mielipiteiden kartoittaminen opintojaksosta ja monimuoto-opetuksesta oli kolmantena osa-alueena.

Tutkimusalueita yhdisti monimuoto-opetus, joka tarkoitti opintojakson jakautumista puoliksi lähiopetukseen ryhmässä ja omatoimiseen, itsenäiseen opiskeluun. Monimuoto-opetusta on tutkittu varsin vähän kieltenopetuksessa, vaikka se yleisesti lisää opiskelijoiden itseohjautuvuutta heille tulevan vastuunottamisen vuoksi.

Englannin kielitaitokoe osoitti, että sekä lukiopohjaisen että ammatillisen taustakoulutuksen omaavien kielitaito parani tilastollisesti merkittävästi, mutta selkeä ero heidän välillään säilyi. Ammatillisen pohjakoulutuksen omaavien miesten itseohjautuvuus kasvoi merkitsevästi. Siekkinen jakoi itseohjautuvuuden neljään ulottuvuuteen, joista eniten kasvua tapahtui ”Opiskelun kokeminen innostavana ja luovuus” -ulottuvuudessa.

- Tämä on huomionarvoinen tulos, koska oppimisen innostavana kokevat toteuttavat elinikäisen oppimisen periaatetta. Luovuus on tärkeä ominaisuus työelämässäkin, sillä luova työntekijä löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja, Siekkinen kertoo.

Enemmistö opiskelijoista oli sitä mieltä, että monimuoto-opetus sopii englannin opiskeluun edellyttäen, että opiskelijat ovat motivoituneita ja vastuuntuntoisia. Suullisen kielitaidon kehityksen edellyttämää kasvokkain tapahtuvaa inhimillistä kontaktia korostettiin. Opettajat toivat esiin samanlaisia näkemyksiä.

Englannin vahvistava opintojakso amk-opintojen alussa on tärkeä sitä tarvitseville. Ilmaisutaitojen vahvistaminen kontaktitunneilla ja kirjalliset tehtävät etätunneilla tekevät siitä toimivan kokonaisuuden. Myös opintojaksolta saatava kehittävä ja kannustava palaute on tärkeää oppimiselle.

- Itseohjautuvuuden edistäminen on tavoite, joka saavutetaan oppijakeskeisillä menetelmillä ja reflektiotaitoja systemaattisesti kehittämällä. Opettajan, ryhmän ja myönteisen oppimisilmapiirin tärkeys on suuri, samoin kuin epäonnistumisen ja virheiden salliminen sekä luovuuden vapauttaminen, Siekkinen sanoo.

Lisätietoja:

Hellä Siekkinen, 040 8213479 , hella.siekkinen@suomi24.fi

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 8054403, viestinta@jyu.fi

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities 333. Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7200-4

Hellä Siekkinen valmistui ylioppilaaksi vuonna 1963 Äänekosken yhteiskoulusta ja filosofian maisteriksi vuonna 1969 Helsingin yliopisto. Filosofian lisensiaatin tutkinnon hän suoritti vuonna 1996 Jyväskylän yliopistoon. Siekkinen on työskennellyt englannin opettajana 40 vuotta, pisimpään (1972–2009) Äänekosken kauppaoppilaitoksessa, joka kuului 1996 lähtien Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskukseen. Lisäksi hän on työskennellyt kolme vuotta lukiossa alkutyöuralla, ja on nyt eläkkeellä.

Abstract

Working life, here we come – with better language skills and with more readiness for self-directed learning.

This is a study of the language learners on a multi-form English course (consisting of c. 50% contact instruction and of c. 50% independent learning) at the Jyväskylä University of Applied Sciences. There were 82 participants in the study, 53 of them had senior secondary school and 29 second level vocational education as their educational background.  They studied in six groups taught by four English teachers. The students' responsibility, activity, learning by doing, experiences and self-assessment were encouraged and emphasized.

The research questions were divided into three domains: 1. the learning outcomes 2. the students' readiness for self-directed learning 3. the feedback given by the students as well as by the teachers.

The data were collected during the years 2005-2006 by means of language tests, questionnaires, the SDLRS tests (Self-directed Learning Readiness Scale) as well as written and oral feedback.

The results showed that both the groups with differenent educational background improved their professional English language skills statistically significantly, but there was a significant difference between them in favour of the students with senior secondary school background. The men with second level vocational education had a statistically significant improvement in their self-directed learning, and the dimension called enthusiasm and creativity improved statistically significantly among majority of the students. It seems that by increasing learner initiative, activity, learning by doing, assessment as well as by supporting relaxed learning atmosphere it is possible to enhance the students' positive attitudes to learning and to increase their readiness for self-directed learning, which is regarded as a precondition for lifelong learning. Majority of the students as well as the teachers suggested that multi-form education can be used in the foreign language teaching, but special attention has to be paid to the instruction of oral language skills and group work.

Lisätietoja

Hellä Siekkinen
hella.siekkinen@suomi24.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: