Ajankohtaista

Haukkalan säätiön viides asiantuntijafoorumi: Parasta lapsille! Lasten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvointi Keski-Suomen kunnissa

Alkamisaika: torstai 23. marraskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: torstai 23. marraskuuta 2017, 16.00

Paikka: Keski-Suomen talo, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Tervetuloa Haukkalan säätiön viidenteen vuotuiseen asiantuntijafoorumiin keskustelemaan uusimmista tutkimustuloksista lasten ja nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta, kehityksestä ja oppimisesta. Samalla haastamme keskisuomalaiset kuntien, järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten toimijat sekä tutkijat tuomaan esiin omia kokemuksiaan, onnistumisiaan ja osaamistaan lapsen parhaan edistämisessä.

Uusin PISA-tutkimus osoitti uusiksi suomalaiseksi huolenaiheiksi oppimistulosten heikentymisen sekä alueellisen ja sosiaalinen eriarvoisuuden nopean kasvamisen. Entä mitä kouluterveyskysely 2017 kertoo Keski-Suomen, kuntien ja koululaistemme tilanteesta? Miltä näyttää koululaisten osallisuus? Onko yhä suurempi osa lapsista ja nuorista syrjäytymässä? Mitä voimme tälle kehitykselle tehdä? Keskustelun yhtenä pontimena on maakunnan yhteinen ohjelma lapsiystävällisen Keski-Suomen rakentamiseksi.  Ilmoittaudu tilaisuuteen linkistä.

 

Ohjelma:

 •  12.00 Avaus – Kohti lapsiystävällistä Keski-Suomea
  Päivi Fadjukoff, dosentti, Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri ja foorumin puheenjohtaja

 • 12.10 Suomalaisoppilaiden hyvinvointi kansainvälisessä vertailussa
  Professori Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos

 • 12.40 Kouluterveyskyselyn tulokset Keski-Suomen kuntien ja koulujen kannalta
  Erikoistutkija Nina Halme, Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos

 • 13.10 Ryhmäkeskustelut (Kahvia, teetä ja virvokkeita ryhmätyön lomassa, Haukkalan säätiö tarjoaa)

Keski-Suomen kuntien edustajien, eri toimialojen, järjestöjen ja tutkijoiden näkemyksiä siitä, millaisten lasten elämään ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden eteen on tehty työtä ja saatu toimimaan hyvin ja mitä pitäisi ottaa paremmin huomioon toiminnan kehittämisessä. 

 • 14.15   Ryhmätyöskentelyssä esiin nousseiden asioiden kokoaminen
 • 15.00  Kommenttipuheenvuoro lastenpsykiatrian näkökulmasta
  Lastenneurologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kirsi Mustonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Keskustelua

 •  15.30  Päätöspuheenvuoro
  Lea Pulkkinen, professori, Haukkalan säätiön hallituksen puheenjohtaja.

 • 16.00  Foorumi päättyy 

Haukkalan säätiö on aktiivinen, monipuolista asiantuntemusta kokoava lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen puolestapuhuja. Se on vienyt eteenpäin valtakunnallisesti kiinnostusta herättänyttä maakunnallista lapsiohjelmaa, ja pyrkii yhtenäiseen lapsikäsitykseen ja lasta Haukkalan säätiö on osatoteuttajana hallituksen LAPE-kärkihankkeeseen kuuluvassa Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi (KSLAPE)-ohjelmassa. 

Lisätietoja

Päivi Fadjukoff
paivi.fadjukoff@haukkalansaatio.com
050 518 1410
kuuluu seuraaviin kategorioihin: