Ajankohtaista

Nanotieteiden asiantuntijat verkostoituvat Jyväskylässä

Vuoden tauon jälkeen järjestetään nanotieteisiin ja -teknologiaan keskittyvä kansainvälinen konferenssi Jyväskylässä. Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksen organisoima kansainvälinen Nanoscience Days -konferenssi järjestetään 3.–4.10.2017 Agoralla kooten yhteen noin 200 nanotieteiden asiantuntijaa.

Nanoscience Days 2017 on kansainvälinen nanotieteiden ja nanoteknologian seminaari, joka kokoaa fysiikan, kemian ja biologian tutkijat yhteen. Nanotiedepäivät tarjoavat Jyväskylän yliopiston tutkijoille ja opiskelijoille uusimman tutkimustiedon jatkuvasti muuttuvalta, poikkitieteelliseltä tutkimusrintamalta. Samalla luodaan mahdollisuus kansainvälistymiseen olematta päivääkään pois Suomesta. Nanotiedepäivien ohjelma koostuu kymmenestä kutsutusta luennosta, joissa uusimpien tulosten lisäksi käydään läpi alaa laajemminkin, sekä noin 70 posteriesityksestä, joissa esitellään alan uusimpia tutkimustuloksia sekä nanotieteiden eri näkökulmia.

Nanotiede ei ole tieteiselokuvaa

Nanotieteessä tutkitaan molekyylejä, materiaaleja ja rakenteita, joiden kokoluokka on yhdestä sataan nanometriä. Nanotieteeseen ja -teknologiaan liittyy olennaisesti kyky nähdä ja kontrolloida yksittäisiä atomeja ja molekyylejä. Näiden tutkimiseen ja valmistamiseen tarvitaan erityisiä laitteita kuten elektroni- ja atomivoimamikroskooppeja.

Nanoteknologia on voimakkaasti kehittyvä ala ja se tulee mullistamaan elektroniikan sekä monet muut arkipäiväiset asiat. Parhaiten tunnettuja nanotieteen käytännön sovelluksia ovat tällä hetkellä esimerkiksi itsestään puhdistuvat ikkunat sekä nanokomposiittimateriaalit, mutta laajan tutkimuksen alla on vielä mm. yksittäisiin biomolekyyleihin perustuva uudenlainen elektroniikka sekä täysin uudenlainen fotoniikka.”, kertoo nanotiedepäiviä organisoiva Jussi Toppari fysiikan laitokselta.

Pienestä syntyi suurtaNanoscience Days

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus on biologian, fysiikan ja kemian tutkimuksen yhdistävä nanotieteiden tutkimuskeskus, joka on Suomessa ainutlaatuinen poikkitieteellisten projektien synnyttäjä. Nanotiedekeskuksen avajaisia vietettiin 13 vuotta sitten lokakuun 19. päivä. Ensimmäisiin avajaisiin kutsuttiin kansainvälisesti ansioituneita tiedemiehiä eri puolilta maailmaa. Onnistuneista avajaisista virisi idea vuosittain järjestettävistä nanotiedepäivistä, joka juhlistaa nanotiedekeskuksen syntymäpäiviä ja avartaa tutkijoiden ymmärrystä eri aloista.

Nanotiedepäivillä on ollut vuoden 2004 jälkeen luennoimassa noin 100 kansainvälistä nanotieteen eri osa-alueiden huippututkijaa, joista Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart ja Stefan Hell ovat Nobel –voittajia. Myös tiedekunnan kunniatohtori professori Ara Apkarian on ollut useamman kerran luennoimassa Nanoscience Days –päivillä.

Lisätietoja:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: