Ajankohtaista

Monikielisyyden ymmärtäminen yhä tärkeämpää

Kielten opetuksen valtakunnalliset ja paikalliset opetussuunnitelmat on hiljattain uusittu. Ensimmäiseksi tavoitteeksi näissä suunnitelmissa on nostettu tietoisuus monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta, sekä kielistä ylipäätään. Jyväskylän yliopiston englannin kielen professori Paula Kalaja pohtii jäähyväisluennossaan juuri monikielisyyttä eli kielten oppimista, opettamista ja käyttöä.

Jyväskylässä vuodesta 2003 professorina toiminut Kalaja on tutkinut urallaan vieraan kielen oppimista ja opettamista. Kielen oppimisessa ja opettamisessa kyse ei ole vain rakenteiden hallinnasta, viestintä- tai vuorovaikutustaitojen omaksumisesta tai kielen ja kulttuurin suhteen ymmärtämisestä. Kielten oppijat, opettajat ja käyttäjät saattavat kokea monikielisyytensä hyvin eri tavoin. Kokemukseen vaikuttavat muun muassa asenteet, käsitykset, tunteet ja identiteetti.

Jäähyväisluennossaan Kalaja havainnollistaa monikielisyyttä tuoreilla tutkimuksilla, joita on tehty eri puolilla maailmaa. Tutkimuksille on yhteistä, että niissä on hyödynnetty visuaalista aineistoa, jota on täydennetty myös haastatteluilla, elämänkerroilla ja kyselyillä. Toisin sanoen: aineisto on ollut multimodaalista.

Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/kyselyt-ja-hakemukset/kalaja


Tapahtuman tiedot:

Professori Paula Kalajan jäähyväisluento: Monikielisyys multimodaalisesti koettuna / Multilingualism experienced multimodally
Aika: perjantai 13. lokakuuta 2017 klo 12.00
Paikka: Ruusupuisto, RUU D101 (Juho)


Lisätietoja:

Professori Paula Kalaja
040 825 7347
paula.kalaja@jyu.fi

Paula Kalajan julkaisut

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,