Ajankohtaista

Utopia rantautuu Jyväskylään 11.10.2017 – Vaihtoehtoja nyky-yhteiskunnille Erik Olin Wrightin johdolla.

Utopia-työryhmä tarkastelee vaihtoehtoisia malleja nykyisille yhteiskuntajärjestelmille. Yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodilla pyritään tavoittamaan mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin osattu ajatella.

Jyväskylän yliopisto järjestää keskiviikkona 11.10.2017 päärakennuksen salissa C5 avoimen symposiumin, jossa hahmotellaan todellisten utopioiden luonnetta maailman merkittävimpiin sosiologeihin lukeutuvan yhdysvaltalaisen Erik Olin Wrightin johdolla.

Professori Wrightin ajattelussa korostuu reaalisten utopioiden aito voima tarjota vaihtoehtoja tulevaisuudelle. Tässä tehtävässä tiede kietoutuu yhteen todellisten yhteiskunnallisen vastarinnan kanssa. Wrightin luento Real Utopias as a pathway to an alternative future kuullaan klo 10.30–11.30.

– Erik Olin Wrightin töistä käy ilmi, että esimerkiksi Wikipedia tarjoaa utooppisia mahdollisuuksia. Yhteisön tarjoama dynaamisesti rakentuva tietokirja ei rajoitu perinteiseen ansaintalogiikkaan vaan on aidosti erilainen tiedon tuottamisen ja jakamisen väylä, kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen täsmentää.

Tapahtumassa utopiat päivitetään nykyaikaan ja samalla tarjotaan aitoja vaihtoehtoja olemassa oleville rakenteille ja yhteiskunnallisille järjestyksille. Utopiat eivät täten rajoitu enää Thomas Moren 1500-luvulla kuvailemiin kaukaisiin tavoittamattomiin saariin, vaan tarjoavat mielikuvitukselle ruokaa aivan uudenlaisten toiminta-, ajattelu- ja järjestäytymistapojen hahmottelemiseen. Usein ainekset näihin löytyvät aivan läheltä, tässä ja nyt.

– Utopia on erityinen mielikuvituksen metodi. Sen avulla pystytään haastamaan nykyisiä ahdistavia ja kahlitsevia rakenteita sekä tarjoamaan uusia näkökulmia yhteiskuntaan ja koko ihmisyyteen. Tarjolla on ajatuksia, joita ei ole aikaisemmin osattu edes kuvitella, työryhmän johtaja dosentti Olli-Pekka Moisio kertoo.

Symposiumin takana on Koneen Säätiön rahoittama Utopia metodina -tutkimushanke, jossa vanhakantaiset käsitykset utopioista saavat uutta sisältöä. Tutkijayhteisö pyrkii hahmottelemaan, miten utopiat voivat edistää esimerkiksi arkkitehtisuunnittelua, millaisia vaihtoehtoisia talousmuotoja voidaan löytää kapitalismille, miten utooppinen mielikuvitus edistää demokratiaa ja onko uusissa maailmoissa tilaa huumorille.

Symposiumi on avoin kaikille ja sitä suositelleen erityisesti kriittisestä yhteiskunnallisesta ajattelusta kiinnostuneille. Tapahtuman lisäksi professori Wright pitää torstaina 12.10. kello 14-16 yleisölle avoimen englanninkielisen luennon yhteiskuntatieteiden mahdollisuuksista muuttaa maailmaa (sali S204). Tapahtuman kieli on englanti.

Real Utopias Symposiumin ohjelma
11.10.2017 Jyväskylän yliopisto, päärakennus, sali C5. Tilaisuus on englanninkielinen.

10.15 Symposiumin avaus: dosentti Olli-Pekka Moisio (Jyväskylän yliopisto)

10.30–11.30 Pääluento: professori Erik Olin Wright (University of Madison, Wisconsin, US): Real Utopias as a pathway to an alternative future.

11.30–12.30 Vastauspuheenvuoro: Todellisten utopioiden metodologiasta (tohtori Teppo Eskelinen, tohtori Jarno Hietalahti ja väitöskirjatutkija Aleksi Lohtaja, Jyväskylän yliopisto, Utopia metodina –tutkimusryhmä)

12.30–13.30 Lounastauko

13.30–14.00 Tohtori Maria Laakso (Tampereen yliopisto): TBA

14.00–14.30 Tohtorikoulutettava Keijo Lakkala (Jyväskylän yliopisto): Two functions of utopia

14.30–15.00 Tohtorikoulutettava Sanna Ahvenharju (Turun yliopisto): Dreams of resource scarcity: Studying the acceptability of hard consumption policies for households.

15.00–15.30 Kahvitauko

15:30-16:30 Paneelikeskustelu: Professori Erik Olin Wright, tohtorikoulutettava Sanna Ahvenharju, tohtorikoulutettava Keijo Lakkala ja  tohtorikoulutettava Aleksi Lohtaja (Jyväskylän yliopisto). Puheenjohtaja: Professori Miikka Pyykkönen, Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja:

Utopia metodina -hankkeen johtaja dosentti Olli-Pekka Moisio, 040 805 4171, olli-pekka.moisio@jyu.fi

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yliopiston verkkosivuilla http://r.jyu.fi/pJs   

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,