Ajankohtaista

Suojelualueet riittämättömiä ylläpitämään linnuston monimuotoisuutta

Suojelualueiden pääasiallinen tarkoitus on säilyttää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Ne eivät kuitenkaan ole itsenäisiä kokonaisuuksia, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän alueen kanssa. Metsien käytön tehostuminen suojelualueiden ympärillä koettelee niiden monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuus ymmärretään yleensä lajien runsautena. Pelkkä lajimäärä ei kuitenkaan välttämättä anna luotettavaa kokonaiskuvaa yhteisön tilasta. Sekä harvinaiset, tiettyyn elinympäristöön erikoistuneet lajit että runsaslukuiset ”jokapaikanlajit” ovat lajimäärää laskettaessa samanarvoisia, vaikka suojelualueen todellinen tarkoitus olisikin säilyttää erikoistuneita lajeja. Lajeilla on vaikutuksensa myös yhteisönsä toimintaan eli elinympäristön resurssien käyttöön ja sitä kautta ekosysteemin tuottavuuteen. Siksi monimuotoisuutta mitataan lajimäärän lisäksi mm. toiminnallisuutta ja lajien erikoistumista kuvaavilla mittaluvuilla.

Suojelualueiden ympäristö vaikuttaa

Professori Mikko Mönkkösen tutkimusryhmä selvitti pohjoissuomalaisten metsiensuojelualueiden kykyä ylläpitää erikoistuneita ja toiminnallisesti monimuotoisia lintuyhteisöjä. Tutkimuksessa havaittiin, että metsiin erikoistuneet lajit olivat vähälukuisempia niillä suojelualueilla, joiden ympäristössä metsien käsittely oli ollut voimakasta. Metsien käsittely näkyi toiminnallisesti samankaltaisten lajien vähenemisenä, mikä voi haitata ekosysteemin toimintaa. Sen sijaan tärkein lajimäärään vaikuttava tekijä oli suojelualueen laatu.

Tulokset osoittavat, että suomalaiset suojelualueet eivät kykene ylläpitämään monimuotoisia lintuyhteisöjä, mikäli metsien käsittely alueiden ympärillä on voimakasta. Näin ollen esimerkiksi biotalousbuumin lisäämällä metsien käytöllä voi olla vaikutuksia linnustoon myös suojelualueilla.

Tutkimus on julkaistu PLOS ONE -lehdessä 26.9.2017.

Lisätietoja:

FM Matti Häkkilä matti.i.hakkila@jyu.fi, 0405176856

Artikkelin tiedot: Häkkilä M, Le Tortorec E, Brotons L, Rajasärkkä A, Tornberg R, Mönkkönen M (2017) Degradation in landscape matrix has diverse impacts on diversity in protected areas. PLoS ONE 12(9): e0184792.

Linkki artikkeliin: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184792

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,