Ajankohtaista

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus käynnistyy

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on mukana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoimassa kymmenen yliopiston yhteistyönä totetuttamassa valtakunnallisessa opintokokonaisuussa. Digitaalisesti toteutettu kokonaisuus tarjoaa muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille mahdollisuuden hankkia liiketoimintaosaamista ajasta ja paikasta riippumatta.

Kymmenen suomalaisen yliopiston yhteinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (LITO) vastaa laaja-alaisesti korkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää osaamistaan liiketoimintaosaamisella. Kokonaisuuden opinnot tarjoavat kokonaiskuvan yritystoiminnasta, tukevat yrittäjyyttä ja kehittävät työelämävalmiuksia. Opinnot toteutetaan yliopistojen välisenä yhteistyönä täysin verkossa www.lito.fi-ympäristössä.

Opintokokonaisuus käynnistyi 2.10.2017, kun ensimmäinen opintojakso johtamisen ja organisaatioiden perusteet alkoi. Pilottilukuvuonna 2017‒2018 opiskelijoiden määrä on rajattu 30 opiskelijaan jokaisesta yliopistosta. Jatkossa opintojaksoille voidaan ottaa moninkertainen opiskelijamäärä. 

Mukana 20 opettajan innostunut ja osaava joukko

Kokonaisuus tarjoaa osallistuvien yliopistojen opiskelijoille kahdeksan 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa kauppatieteiden eri osa-alueilta. Opiskelijat saavat itse muodostaa opintojaksoista omaa osaamistarvettaan vastaavan kokonaisuuden. Jaksoista suurimmalla osalla opetusvastuu on jaettu usean eri yliopiston kesken. Opetuksen kohderyhmänä ovat muut kuin kauppatieteiden opiskelijat.

‒ Suomalaisessa yliopisto-opetuksessa tämän mittaluokan yhteistyömalleja ei vielä ole. Kaikki kauppatieteellisen alan yliopistot ovat lyöneet voimansa yhteen, ja jaamme vastuun kokonaisuuden eri osista. Yhdessä tekemällä pystymme entistä paremmin tarjoamaan opintojaksoja isommille opiskelijamäärille kuin aiemmin verkostomaisissa kokonaisuuksissa, toteaa LITO-hankkeen koulutuspäällikkö Taina Eriksson Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. 

‒ LITO-hanke onkin merkittävä myös siksi, että yhteisen opetustarjonnan mahdollistaminen edellyttää muutoksia muun muassa opintotietojärjestelmiin ja muihin taustalla oleviin toimintamalleihin. Lisäksi osaavat ja innostuneet opettajat ovat kokonaisuuden onnistumiselle kriittinen tekijä. LITO-kursseja on mukana tekemässä kahdenkymmenen opettajan joukko, Eriksson jatkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun yliopiston koordinoimalle verkko-opintokokonaisuudelle noin miljoonan euron rahoituksen vuosille 2017–2019 osana valtioneuvoston osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 3. Digitaalisen opintokokonaisuuden suunnittelu alkoi Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry:n aloitteesta vuoden 2016 alussa KAUTE-säätiön tuella. Myös Suomen Ekonomit on ollut mukana tukemassa hanketta alusta alkaen.

Lisätietoja:

Yliopistonopettaja Virpi Malin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, virpi.malin@jyu.fi, p. 040 805 4624
ABS ry:n puheenjohtaja, dekaani Markus Granlund, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu,
markus.granlund@utu.fi, p. 050 411 8588
Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu,
taina.eriksson@utu.fi, p. 040 728 6196

LITO-opintokokonaisuuden verkkosivusto: https://www.lito.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,