Ajankohtaista

Tieteentekijät – 50 vuotta tarpeellista edunvalvontaa

Juhlaseminaari 13.10.2017 kello 13-16 Yliopiston päärakennus, Sali C5

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry – Jytte täyttää 50 vuotta syksyllä 2017 ja juhlii pitkää taivaltaan perjantaina 13.10.2017 juhlaseminaarin ja iltajuhlan merkeissä. Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistyksenä olemme osa Suomen yliopistosektorin suurinta ammattiliittoa. Jytte kuuluu Akavaan ja Jyväskylässä ajamme noin 800 tutkijan, opetushenkilökunnan ja muun asiantuntijan etua.

Tieteentekijöiden liitto syntyi alun perin ajamaan yliopistoissa tuolloin monin tavoin heikossa asemassa olleita keskiportaan tutkijoita, joita nykyisin ovat esimerkiksi tutkijatohtorit, yliopistonopettajat, apurahatutkijat, yliopistontutkijat sekä yliopiston lehtorit. Yliopiston keskiryhmän merkitys on muuttunut jatkuvasti tärkeämmäksi yliopistoissa ja he vastaavat suurimmasta osasta opetus, ohjaus ja tutkimustyöstä.

– Liiton alkutaipaleilla vaivannut kiista professoreiden kanssa on vaihtunut nykyaikaiseen kollegiaaliseen yhteistyöhön, Jytten puheenjohtaja Mikko Jakonen toteaa.

Akateemisen ammattiliiton asema suomalaisen AY-liikkeen kentässä on ollut alusta pitäen erikoinen, sillä tieteentekijöitä ei ole pidetty työntekijöinä.

– Akateeminen tutkimus on nähty usein kutsumusammattina. Tämän seurauksena esimerkiksi palkkausta tai työaikaa ei ole pidetty edes yliopistoissa keskeisinä kysymyksinä – vaikka tieteentekijöille ne ovat tietenkin yhtä tärkeitä asioita kuin kenelle tahansa muulle. Yliopistoissa onkin jouduttu aina vaatimaan edes kohtuullisia palkkoja suhteessa töiden vaativuuteen ja koulutukseen, Jakonen arvioi.

Yliopistojen keskiryhmille tutut prekaarit eli epätyypilliset pätkätyöt ovat myös olleet kautta liiton historian edunvalvonnan keskiössä. Nykyisinkin 55% jäsenistöstä – myös tohtoreista – työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa.

Tieteentekijöiden asema kansakunnan menestyksen ja kehittymisen kannalta merkittävien asioiden kuten perustutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen ytimessä on tärkeä. Tietoyhteiskunnassa tutkitun tiedon asema on entistä merkittävämpi niin taloudessa kuin yhteiskunnallisessa suunnittelussa. ”Tutkimukseen perustuvan tiedon merkitys on korostunut niin kutsutun totuuden jälkeisellä aikakaudella”, korostaa Jakonen.

Tämän päivän akateeminen edunvalvonta keskittyy ennen kaikkea yliopisto- ja korkeakoulusektorin nopeiden muutosten seuraamiseen vaikuttamalla niin yleiseen keskusteluun kuin ministeriöiden ja Opetushallituksen linjauksiin. Paikallistasolla Jytten päätehtäviä ovat muiden muassa yliopiston hallituksen, rehtorien sekä hallintojohtajien kanssa neuvottelu ja vuoropuhelu, sekä mahdollisten ristiriitatilanteiden ja työsopimusrikkomusten oikaisu yhdessä yliopiston luottamusmiesten kanssa.

Lisätietoja:
Jytten puheenjohtaja Mikko Jakonen, +358408054703, Sähköposti: mikko.p.jakonen [at] jyu.fi

Seminaariohjelma:
50 vuotta tarpeetonta edunvalvontaa? Jytte 50-vuotta juhlaseminaari

Perjantaina 13.10.2017 kello 13-16 Yliopiston päärakennus, Sali C5

Vapaa pääsy, tilaisuudessa kahvitarjoilu

Jyväskylän yliopiston tieteentekijät ry – Jytte täyttää 50 vuotta syksyllä 2017. Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistyksenä olemme osa Suomen yliopistosektorin suurinta ammattiliittoa. Jyväskylässä ajamme noin 800 sadan tutkijan, opetushenkilökunnan ja muun asiantuntijan etua. Juhlimme 50-vuotista taivaltamme perjantaina 13.10.2017. Juhlapäivämme monipuoliseen ohjelmaan kuuluvat juhlaseminaari, illallinen ja iltajuhla ravintola Ilokivessä kello 21.00 alkaen.

Juhlaseminaari koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kuulemme niin Jytten, Tieteentekijöiden liiton kuin yliopiston edustajien juhlapuheita teemalla ”50 -vuotta tarpeetonta edunvalvontaa?” Puheissa käsitellään akateemisen ammattiliiton asemaa ja toimintaa yliopistoyhteisössämme ja korkeakoulusektorilla yleisesti ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Tilaisuuden toisessa osuudessa järjestämme paneelikeskustelun teemalla ”Tieteentekijät kaupungissa”. Pohdimme yhdessä, mikä rooli tieteentekijöillä on Jyväskylässä, kuinka Jytten, yliopiston ja kaupungin yhteistoiminta voi edesauttaa tieteentekijöiden arkea, asumista ja elämänsuunnitelmia Jyväskylässä.

50 -vuotta tarpeetonta edunvalvontaa?
Ohjelma 13.10.2017 kello 13-16 Yliopiston päärakennus, Sali C5

Juhlaseminaari: Jytte edunvalvojana ja toimijana 13.00-14.15

13.15-13.25 Mikko Jakonen: Juhlaseminaarin avaus ja Jytten puheenjohtajan puhe

13.25 - 13.35 Petri Koikkalainen: Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajan puhe

13.35 - 13.45 Eeva Rantanen: Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtajan puhe

13.45 - 13.55 Auli Poutanen: Jyväskylän yliopiston hallituksen edustajan puhe

13.55-14.00 Melissa Plath: International Aspects of Union Activity

14.00 -14.05 Jussi Välimaa: Professoriliiton paikallisosaston puheenjohtajan puhe

14.05 - 14.15 Erja Kosonen: Yliopiston pääluottamushenkilön (JUKO) puhe

Kahvi 14.15 - 14.45

Paneeli: Tieteentekijät kaupungissa kello 14.45-16.00

Paneelin puheenjohtaja Jytten hallituksen jäsen Laura Mankki

Panelistit:

Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo

Jytten varapuheenjohtaja Laura Piippo

Väitöskirjatutkija Maiju Strömmer

Väitöskirjatutkija Johanna Turunen

Yliopiston tulevan hallituksen jäsen Olli-Pekka Moisio

Yleisökeskustelua

Tilaisuus päättyy kello 16.00

kuuluu seuraaviin kategorioihin: