Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto palkitsee laaja-alaisia opetuksen kehittäjiä

KehittäjäopettajatJyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on myöntänyt vuoden 2017 opetuksen kehittämisen palkinnot 27.10.2017 yliopistopäivien avauksen yhteydessä seuraaville yliopistolaisille:

  • yliopistonlehtori Sanna Tapionkaski, kieli- ja viestintätieteiden laitos,
  • yliopistonopettaja Virpi Malin, kauppakorkeakoulu,
  • eEducation-hanketiimi: professori Anna Rönkä, tutkijatohtori Eija Sevon, yliopistonopettaja Maarit Koskinen ja projektitukija Outi Alakärppä, kasvatustieteiden laitos sekä
  • korkeakoulupoliittinen asiantuntija Joachim Kratochvil ja opiskelija, hallituksen puheenjohtaja Teemu Vasama, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta.

Opetuksen kehittämisestä palkitaan tänä vuonna kehittäjäopettajia ja ylioppilaskunnan edustajia, joiden kehittämistyötä kuvastaa laaja-alainen, yhteisöllinen ja proaktiivinen ote. Myös panos opetussuunnitelmien uudistamistyössä on ollut merkittävää.

Sanna Tapionkaski on vastuullinen ja laaja-alainen opetuksen kehittäjä opintojaksotasolta tiedekuntatasolle. Hänen kollegiaalinen tapansa tehdä työtä on arvostettavaa ja näkyy mm. hänen johdollaan toteutetuissa vertaistukeen perustuvissa työpajoissa ja yhteisten opetusmarkkinoiden kehittämisessä.

Virpi Malin on aktiivinen ”hyvän jakaja” pedagogisten johtajien verkostossa ja sitä kautta yliopistoyhteisössä. Uusien opetussuunnitelmien kehittämistyössä ihailtavaa on erityisesti hänen systemaattinen otteensa ja sisäänrakennettu yhteistyö opiskelijoiden kanssa.

Anna Rönkä, Eija Sevon, Maarit Koskinen ja Outi Alakärppä ovat eEducation-kehittämistoimintaan kuuluvassa ePops-hankkeessaan osoittaneet systemaattista kehittämisotetta luodessaan prosessinomaista ja interaktiivista itsearviointityökalua sekä vertaisarvioinnin käytänteitä digitaalisuutta hyödyntäen. Kehitetyillä arviointimenetelmillä on laajempaa sovellettavuutta.

Joachim Kratochvil ja Teemu Vasama ovat toimineet keskeisinä opiskelijoiden osallisuuden mahdollistajina opetussuunnitelmauudistuksessa. Oma-aloitteisesti laadittu Opiskelijoiden ops-opas ja aktiivisuus opetussuunnitelmaseminaareissa kertovat sitoutuneisuudesta ja kyvystä vuoropuheluun opettajien ja opiskelijoiden yhteisessä opetuksen kehittämistyössä.

Palkitseminen liittyy yliopiston opetuksen laadun kehittämiseen opetussuunnitelmatyössä ja eEducation -hankkeessa sekä Academic Life -ohjelmaan.

Lisätietoja:

Sanna Tapionkaski, 0408054163, sanna.j.tapionkaski@jyu.fi
Virpi Malin, 0408054625, virpi.malin@jyu.fi
Anna Rönkä, 0408054891, anna.k.ronka@jyu.fi
Joachim Kratochvil, 0503301025, kopo-asiantuntija@jyy.fi
Ulla Klemola, 0408053340, ulla.klemola@jyu.fi
Helena Rasku-Puttonen, 0503732119, helena.rasku-puttonen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,