Ajankohtaista

Yksilöiden toimijuus rakensi varhaismodernin Ruotsin menestystarinaksi

Antologia Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560–1720 tekee uusia havaintoja ruotsalaisen suurvaltakauden yhteiskunnan rakentamisesta. Aikaisemmassa tutkimuksessa rakenteita ja instituutioita on usein pidetty kokonaisuuden kannalta tärkeämpinä kuin niissä toimineita yksilöitä. Tosiasiassa suurvalta-ajalla hallintoa hoiti harvalukuinen virkakunta, jolloin heidän yksilölliset ratkaisunsa korostuivat.

Esimerkiksi 1620-luvun lopulla Ruotsin valtakunnan ylintä hallintoa johti käytännössä puolenkymmentä kuninkaan neuvonantajaa. Samoihin aikoihin keskushallinnossa toimi vain muutamia sihteereitä, joiden kautta esimerkiksi pitkien välimatkojen tai kaukana olleiden toimipaikkojen vuoksi päätöksenteon ulkopuolelle jääneet pyrkivät – ja usein onnistuivat – vaikuttamaan ratkaisuihin.

Teoksen käsittelemän aikakauden Ruotsi on kansainvälisesti kiinnostava tutkimuskohde. Miten alueellisesti laajasta, mutta samalla vähäväkisestä ja köyhästä maankolkasta pystyttiin suhteellisen nopeasti rakentamaan keskitetysti hallittu kuningaskunta, josta monet kilpailijat ottivat oppia? Ruotsin valtakunta, Suomi mukaan luettuna, oli oman aikansa menestystarina.

Taustalta löytyy monia aiemmin vähälle huomiolle jääneitä avainryhmiä ja -yksilöitä – sellaisia kuin valtaneuvokset, kuninkaalliset sihteerit, maaherrat, tuomarit, voudit, papit, pormestarit ja yliopisto-opintoja harjoittaneet nuorukaiset.

Teoksen kymmenessä luvussa tarkastellaan edellä mainittujen ryhmien kautta yksilöllistä toimijuutta, toimintaympäristöjä ja -mahdollisuuksia keskusvallan huipulta paikallisyhteisön arkeen.

Lisätiedot:

Professori Petri Karonen

petri.k.karonen@jyu.fi

Tutkijatohtori Marko Hakanen

marko.hakanen@jyu.fi

Karonen, Petri & Hakanen, Marko (eds.), Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560–1720. Studia Fennica Historica 23. Helsinki: Finnish Literary Society 2017 (304 s.).

kuuluu seuraaviin kategorioihin: