Ajankohtaista

Väitös: 1.12.2017 Raskautta edeltävä liikunta on eduksi sekä äidille että lapselle (Leppänen)

Alkamisaika: perjantai 01. joulukuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 01. joulukuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212

MarjaLeppnennetti.JPG
Marja Leppänen
TtM Marja Leppäsen liikuntalääketieteellisen väitöskirjan ”Physical Activity During Pregnancy and Early Childhood from the Perspective of Gestational Diabetes Risk and Children’s Body Composition” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Päivi Rautava (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Urho Kujala (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.

Liikunta-aktiivisuus ennen raskautta ja läheisten ihmisten tuki ovat keskeisessä asemassa raskausdiabeteksen riskissä olevien naisten raskaudenaikaisen liikunnan jatkumisen kannalta. Raskautta edeltävä ylipaino sen sijaan on negatiivisesti yhteydessä sekä äitien liikuntaan että lasten kehon koostumukseen pitkällä aikavälillä.

Läheiset kannustavat liikuntaan

Leppänen tutki raskausdiabeteksen riskissä olevien naisten liikuntaan yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi väitöskirjassa tarkasteltiin raskausdiabeteksen riskin suhdetta äitien ja lasten liikuntaan sekä lasten kehon koostumukseen 7 vuoden seurannan jälkeen.

- Vapaa-ajan liikunnan jatkumista edistivät sekä naisten oma että puolison runsas liikunta-aktiivisuus ennen raskautta. Liikuntaan kannustaviksi henkilöiksi naiset kokivat läheiset ihmiset, Leppänen kertoo.

Naiset, joilla ei ollut raskausdiabeteksen riskiä alkuraskaudessa lisäsivät liikuntaa merkitsevästi enemmän kuin riskiryhmässä olleet 7 vuoden seuranta-aikana. Lasten kehon koostumukseen tai liikuntaan riskillä ei ollut yhteyttä.

- Riskitekijöistä raskautta edeltävä korkeampi painoindeksi oli yhteydessä epäsuotuisaan kehon koostumukseen pojilla. Sen lisäksi äitien ja lasten vähintään kohtuutehoinen liikunta suhteutuivat positiivisesti toisiinsa 7 vuotta synnytyksen jälkeen, Leppänen selvittää. 

Liikunta hyödyttää nyt ja tulevaisuudessa

Leppäsen tutkimuksessa tarkasteltiin myös alle kouluikäisten lasten liikunnan yhteyttä kehon koostumukseen ja fyysiseen kuntoon.

- Tulosten mukaan jo viisi minuuttia kovatehoista liikuntaa päivässä oli merkitsevästi yhteydessä suotuisaan kehon koostumukseen ja parempaan fyysiseen kuntoon, Leppänen sanoo.

Liikunnan edistäminen ja normaalipainon tukeminen jo ennen raskautta on tärkeää sekä äidin että lapsen kannalta. Kovatehoisella liikunnalla alle kouluikäisenä saattaa sen lisäksi olla sekä lyhyen että pitkän aikavälin hyötyä lasten ylipainon ehkäisyssä ja fyysisen kunnon tukemisessa. 

- Säännöllisen liikunnan ja painonhallinnan tukemisella voidaan saavuttaa terveyshyötyjä kahdelle sukupolvelle. Eri tahojen tulisi tehdä yhteistyötä, jotta äitejä ja lapsia voidaan tukea riittävästi ennen raskautta, raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, Leppänen suosittaa.

Lisätietoja:
Marja Leppänen, marja.h.leppanen@student.jyu.fi, puh. 040 589 8242
Tiedottaja Anitta Kananen, tiedotus@jyu.fi, 040 805 4142

Marja Leppänen (synt. 1981) kirjoitti ylioppilaaksi Äetsän lukiosta vuonna 2000. Leppänen valmistui fysioterapeutiksi Helsingin Ammattikorkeakoulusta vuonna 2006. Terveystieteiden maisterin tutkinnon liikuntalääketiede pääaineenaan Leppänen suoritti Jyväskylän yliopistossa vuosina 2008–2010. Väitöskirjan aineisto koostuu kahdesta tutkimushankkeesta: UKK Instituutin Neuvonta, elintavat ja liikunta sekä Karolinska Instituutin (Ruotsi) Mobile-Based Intervention Intended to Stop Obesity in Preschoolers.

Teos on julkaistu sarjassa Studies in Sport, Physical Education and Health ISSN 0356-1070; 262, University of Jyväskylä, 92 p. ISBN 978-951-39-7241-7 (nid.) ISBN 978-951-39-7242-4 (PDF) Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7242-4

Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Juho Vainion Säätiö, Jyväskylän yliopisto sekä Urheiluopistosäätiö.

Abstract

This study investigated the factors associated with self-reported leisure-time physical activity excluding household activities (LTPAexHH) among women at risk for gestational diabetes (GDM), change in self-reported LTPA including household activities (LTPAinHH) from pre-pregnancy to 7-year follow-up as well as the influence of risk for GDM on their children’s physical activity (PA) and body composition. The association between maternal and child PA, and associations of PA with body composition and physical fitness in preschoolers were also studied. A sample of 399 pregnant women at risk for GDM was examined in a cohort study, and 199 mother-child dyads were assessed in cross-sectional and longitudinal analyses based on a Finnish NELLI study. Additionally, samples of preschoolers were assessed in cross-sectional (n=307) and longitudinal analyses (n=138) based on a Swedish MINISTOP study. PA was evaluated using subjective (questionnaire) and objective (accelerometer) methods. Factors associated with LTPAexHH were collected with questionnaires and maternity cards. Body composition and physical fitness were assessed. The results showed that among women at risk for GDM self-reported pre-pregnancy LTPAexHH and social support were positively associated with self-reported LTPAexHH during pregnancy, whereas health-related issues and lack of time restricted it the most. The women at risk for GDM engaged less than peers in self-reported LTPAinHH over 7-year follow-up. Additionally, maternal objectively measured PA was associated with children’s PA at 7-year follow-up. Moreover, high-intensity PA was related to healthier body composition and better physical fitness in preschoolers. In conclusion, women’s PA before, during and after pregnancy seem to improve PA and body composition in two generations. Additionally, high-intensity PA at young ages may support long-term health benefits for childhood body composition and physical fitness.

Lisätietoja

Marja Leppänen
marja.h.leppanen@student.jyu.fi
040 589 8242
kuuluu seuraaviin kategorioihin: