Ajankohtaista

Väitös: 19.1.2018 Talouskriisi on vaikuttanut merkittävästi perinteiseen pankkitoimintaan (Sääskilahti)

Alkamisaika: perjantai 19. tammikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 19. tammikuuta 2018, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Päärakennus, C4

Jaakko SääskilahtiKTM Jaakko Sääskilahden taloustieteen väitöskirjan "Retail Banking in the Aftermath of the Financial Crisis" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Panu Kalmi (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.

Sääskilahti tutki globaalin finanssi- ja talouskriisin ja sitä seuranneiden politiikkamuutosten vaikutuksia vähittäispankkitoimintaan. Vähittäispankkitoiminta on perinteistä pankkitoimintaa, jossa lainojen myöntämistä yrityksille ja kotitalouksille rahoitetaan pääosin talletuksilla. Keskeisiä pankkien toimintaympäristöön vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet heikko talouskehitys, ekspansiivisesta rahapolitiikasta johtuva matala korkoympäristö, kiristynyt sääntely ja kilpailuympäristössä tapahtuneet muutokset.

Matalat korot syövät kannattavuutta ja rahapolitiikan tehoa

Sääskilahti havaitsi, että matala korkoympäristö heikensi merkittävästi perinteisen vähittäispankkitoiminnan kannattavuutta.

- Vähittäispankkitoiminnan keskeisin tulonlähde, korkokate, perustuu pitkälti laina- ja talletuskoron erotukseen, joka supistui voimakkaasti markkinakorkojen laskettua hyvin mataliksi ja jopa negatiivisiksi. Supistuminen johtui siitä, että talletuskorot eivät pääsääntöisesti menneet negatiivisiksi, Sääskilahti toteaa.

- Pankit pyrkivät ylläpitämään riittävää laina- ja talletuskoron välistä marginaalia ja siten kannattavuutta korottamalla lainamarginaaleja. Tämän seurauksena rahapolitiikan ohjauskorkojen välittyminen lainakorkoihin heikentyi merkittävästi, Sääskilahti jatkaa.

Liiallinen kilpailu voi olla uhka rahoitusjärjestelmän vakaudelle

Sääskilahden tutkimus tuo myös esille, että kilpailuympäristössä tapahtuvat muutokset hyvien ja huonojen aikojen välillä voivat lisätä luottojen tarjonnan myötäsyklisyyttä, eli voimistaa luotontarjontaa noususuhdanteessa ja heikentää rahoituksen saatavuutta laskusuhdanteessa, ja siten kärjistää suhdannevaihteluita. Sen sijaan suhdepankkitoiminta, eli pitkiin ja laajoihin asiakkuuksiin perustuva pankkitoiminta, on talouskriisin vaikutuksia vaimentava tekijä.

Kriisin myötä on alettu kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota koko rahoitusjärjestelmän riskeihin, joita pyritään hallitsemaan makrovakauspolitiikalla. Kilpailun muutosten ja suhdepankkitoiminnan merkitys rahoitusvakauden kannalta ovat saaneet kuitenkin vähän huomiota.

- Julkisessa keskustelussa puhutaan pääosin siitä, miten asiakas hyötyy parempien ja edullisempien pankkipalveluiden myötä, kun niitä koskeva kilpailu kiristyy. Liiallinen kilpailu ja sen vaihtelut voivat kuitenkin olla haitallisia koko rahoitusjärjestelmän vakaudelle, Sääskilahti sanoo.

Lisätietoja:
Jaakko Sääskilahti, puh. 0504307585, jaakko.s.saaskilahti@student.jyu.fi
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Jaakko Sääskilahti kirjoitti ylioppilaaksi Ylivieskan lukiosta 2006 ja valmistui kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2011. Sen jälkeen hän toimi tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa. Tällä hetkellä Sääskilahti työskentelee riskianalyytikkona OP Ryhmässä.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 182, 196 s., Jyväskylä 2018, ISSN: 1457-1986, ISBN: 978-951-39-7276-9 (nid.), ISBN: 978-951-39-7277-6 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7277-6 

Abstract

This thesis considers the effects of the global financial crisis that started in 2008 on the retail banking environment and on banks’ behavior during and in the aftermath of the crisis. The thesis consists of an introductory chapter and three empirical articles that use unique datasets on Finnish cooperative banks. The introductory chapter provides background and an overview of the thesis and considers the effects of the crisis on retail banking from an overall perspective.  The empirical articles investigate the roles of a competitive environment, a low interest rate environment, and relationship banking during the crisis and in the post-crisis period.

The first article looks at whether the effects of the financial crisis on the volumes and prices of small-business loans depended on the pre-crisis local competitive environment. The second article explores the relationship between market interest rates and retail bank interest margins and its implications in the low interest rate environment that resulted from the financial crisis. The third article examines the association of bank relationship strength with the performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) after the onset of the financial crisis.

Lisätietoja

Jaakko Sääskilahti
jaakko.s.saaskilahti@student.jyu.fi
050 430 7585
kuuluu seuraaviin kategorioihin: