Ajankohtaista

Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä

Alkamisaika: torstai 18. tammikuuta 2018, 14.00

Päättymisaika: torstai 18. tammikuuta 2018, 16.00

Paikka: Seminaarinmäki, Ruusupuisto (Alvar Aallonkatu 2), aula

Kansainvälistä vai paikallista? Varhaiskasvatuksen politiikat Professori Kirsti Karila

CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Studia Generalia –luentosarja esittelee CHILDCARE –hankkeen tuloksia ja niitä kysymyksiä, joita tulokset herättävät pienten lasten varhaiskasvatus– ja hoivapalveluita koskien. Luentosarja toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa.


Päivän aihe: Kansainvälistä vai paikallista? Varhaiskasvatuksen politiikat. p
rofessori Kirsti Karila ja tutkijatohtori Maiju Paananen.

Katso koko luentosarjan ohjelma (pdf)

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hyödyntää luentosarjaa osana vapaasti valittavia maisteriopintoja. Kurssin KTKS155: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä (5 op) suoritustapana on oppimistehtävän laatiminen luentojen/ luentotallenteiden sekä artikkelikokoelman pohjalta. Ilmoittautuminen kurssille on avoinna 01.12.2017-15.1.2018 Korpissa. Kurssin tentaattorina toimivat Anna Siippainen ja Anu Kuukka. Ilmoittautuminen koskee vain opiskelijoita.

Luennot pidetään torstaisin klo 14–16 Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto –rakennuksen aulassa (Alvar Aallon katu 9). Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Luennot on katsottavissa suorana verkosta. Lisäksi kurssin suorittavien opiskelijoiden on mahdollista katsoa luentojen tallenteet.

Lisätietoja

Anna Siippainen
anna.siippainen@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: