Ajankohtaista

Afinlandia-palkinto viittomakielentulkin katsekontaktia käsittelevälle työlle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. on myöntänyt vuosittaisen soveltavan kielentutkimuksen maisteritutkielmapalkinnon. Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon sai Minttu Laine Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselta maisterintutkielmastaan Viittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa: multimodaalinen näkökulma.

Laineen opinnäytetyössä kielitiedettä sovelletaan moderniin kielenkäyttötilanteeseen ja Laine tarttuu vähän tutkittuun aiheeseen. Arvioinneissa työ nähtiin ajankohtaisena, innovatiivisena, tärkeänä ja yhteiskunnallisesti relevanttina.

Pro gradu -tutkielmassaan Laine on tutkinut tulkin toimintaa ja osallistujien välistä yhteistyötä lastenneuvolassa tapahtuvan määräaikaiskäynnin siirtymätilanteissa. Laine myös analysoi, miten tulkki eri keinoin säätelee vuorovaikutusta näissä tilanteissa.

Aiemmissa katsauksissa viittomakielentulkkaukseen on todettu, että liiketilanteessa tulkkaaminen on haastavaa. Laineen mukaan viittomakielentulkkaus onnistuu myös liiketilanteessa silloin, kun tulkki hallitsee hyvin viittomakielisen keskustelun normit ja kykenee osaltaan luomaan visuaalisesti toimivan vuorovaikutustilan.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä viittomakielen tulkkien koulutuksessa.

AFinLA ry. palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan. Vuonna 2017 Afinlandia-palkinto jaettiin maisteritutkielmasarjassa. Kilpailuun ehdotettiin tänä vuonna lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta ja ehdotuksia tuli useista suomalaisista yliopistoista. Palkinnonsaaja julkistettiin Turun yliopistossa järjestetyssä AFinLAn syyssymposiumissa 10.11.2017.

Nyt palkitun työn abstrakti sekä lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnosta on saatavissa osoitteessa: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.


Lisätietoja:

Minttu Laine, minttu.laine@jyu.fi, 040 5844 247

Afinlandia-koordinaattori Signe-Anita Lindgrén, signe-anita.lindgren@aalto.fi

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: