Ajankohtaista

Informaatioteknologian tiedekunta on vaikuttanut merkittävästi Keski-Suomen kehitykseen

Jyväskylän yliopiston ICT-alan koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuus selvitettiin historian ja etnologian laitoksen tutkija FT Janne Haikarin ja professori Petri Karosen toimesta.

Jyväskylän yliopistossa aloitettiin tietojenkäsittelyopin opetus syksyllä 1967. Haikari ja Karonen tarkastelevat tuoreessa kirjassaan ”Suuren datan järjestäjät. Jyväskylän yliopiston ICT-alan koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuus 1967–2017” ICT-alan historiaa vaikuttavuuden näkökulmasta pitkällä aikavälillä.

Miten tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeiden yhteensovittaminen on onnistunut? Kuinka alan akateeminen koulutus on palvellut Jyväskylän ja Keski-Suomen kehitystä? Miksi jyväskyläläinen informaatioteknologian tutkimus ja koulutus on saavuttanut laajalla rintamalla hyviä ja näkyviä tuloksia?

Viidessä vuosikymmenessä oppiaineesta on kasvanut informaatioteknologian tiedekunta, jonka suojissa tehdään monialaista tutkimusta ja koulutetaan asiantuntijoita omaksi toimialakseen muotoutuneelle ICT-klusterille. Tietotekniikkaan on alusta asti kohdistunut suuria odotuksia, jotka ovat liittyneet yhteiskuntaa ja arkea mullistaviin ja helpottaviin sovelluksiin, laitteisiin sekä tietojärjestelmiin. Informaatioteknologiset tieteet ovatkin syntyhetkistään lähtien sekä toimineet kansainvälisessä tiedeyhteisössä että tehneet tiivistä yhteistyötä lähiympäristönsä kanssa.

Informaatioteknologian yleistyminen on lähihistorian globaali ilmiö, mutta se on mielekäs tutkimuskohde myös paikallisesta näkökulmasta. Yksittäisen yliopiston kautta tietotekniikan ja sen soveltamisen historiaa tarkastellen avautuu mielenkiintoisia näköaloja yhteiskunnan teknologiseen murrokseen.

Kirja löytyy www.jyu.fi/it/julkaisut/julkaisut/it_kirja_2017.pdf

Lisätietoja:

FT Janne Haikari, puh. 050 376 4573 ja professori Petri Karonen, puh. 0400 247 388

kuuluu seuraaviin kategorioihin: