Ajankohtaista

Väitös: 24.11.2017 Ympäristöarvoilla on merkitystä teollisuusyrityksen arvioidessa laitetoimittajaansa (Hänninen)

Alkamisaika: perjantai 24. marraskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 24. marraskuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 3

NoraHnninennetti.jpg
Nora Hänninen
KTM Nora Hännisen markkinoinnin väitöskirjan "Environmental Values in Industrial Marketing Relationships” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Hannu Makkonen (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Heikki Karjaluoto (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.

Teollisuusyrityksen tekemä arvio laitetoimittajansa ympäristöllisestä imagosta vaikuttaa koettuun kokonaisarvoon. Kokonaisarvo on myös keskeinen asiakassuhteen jatkoa määrittävä tekijä teollisuusyritysten välisissä ostaja–toimittaja-suhteissa. Siten ympäristöarvoja korostamalla voidaan edistää myös kilpailullisia tavoitteita.

- Tulokset ovat merkityksellisiä siksi, että ympäristöllisyyteen painottuvien markkinointistrategioiden hyödystä on tutkimusnäyttöä sekä puolesta että vastaan. Ympäristöystävällisemmät teknologiat ovat tyypillisesti hankintahinnaltaan kalliimpia ja siten kokonaisarvon näkökulmasta haastavampia markkinoida, Hänninen toteaa.

Ympäristöarvot lisäävät kokonaisarvoa

Hänninen tarkasteli tutkimuksessaan, kuinka teollisuusyritysten ympäristöarvot ilmenevät organisaation toiminnan eri osa-alueilla ja kuinka ympäristöarvot vaikuttavat yritysten arvioihin toimittajastaan olemassa olevissa asiakassuhteissa.

- Tutkimuksen aineisto muodostui suomalaisten teollisuusyritysten asiakkaille suunnatusta kyselystä, johon vastasi 121 teollisuusyritysten toimittajasuhteista vastaavaa johtajaa eri puolilla maailmaa. Nämä yritykset ja niiden asiakkaat toimivat mittavan ympäristövaikutuksen toimialoilla paperi- ja kaivosteollisuudessa, Hänninen sanoo.

Teollisuusyritysten ympäristöarvot ilmenivät kolmella osa-alueella: yritys organisaationa, yrityksen tiedostavuus ympäristöasioissa ja ympäristöllisyyden kilpailullinen ulottuvuus. Ympäristöarvo ja asiakkaan arvio toimittajastaan liitettiin toisiinsa koetun kokonaisarvon käsitteen kautta, mikä mahdollisti ympäristöllisyyden tarkastelun osana laajempaa asiakassuhteen hyötyjen ja kustannusten arviointia.

- Itsensä ympäristöllisemmiksi arvioineet asiakasyritykset kokivat saavansa enemmän kokonaisarvoa laitetoimittajastaan, mikä edelleen vahvisti myös asiakasuskollisuutta toimittajaa kohtaan, Hänninen tiivistää.

Aktiivisuus nostaa viestinnän laatua

Asiakasuskollisuuden vahvistamista tarkasteltiin myös markkinointiviestinnän näkökulmasta.

- Asiakasyritykset arvostivat toimittajansa aktiivista yhteydenpitoa yhtenä viestinnän laadun kriteerinä. Sen sijaan perinteisesti keskeisinä pidettyjen kasvokkaisten viestintäkanavien ja messujen merkitys ei ollut ylivoimainen, Hänninen kertoo.

Yritykset voivat siis kohentaa markkinointiviestintänsä kustannustehokkuutta käyttämällä kanavia, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen ja riittävän tiheän viestinnän, mutta eivät edellytä kasvokkaista vuorovaikutusta.

Lisätietoja:

Nora Hänninen, nora.t.c.hanninen@jyu.fi

Tiedottaja Anitta Kananen, tiedotus@jyu.fi, 040 805 4142

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 181, 100 s., Jyväskylä 2017, ISSN: 1457-1986, ISBN 978-951-39-7229-5 (PDF), ISBN 978-9951-39-7228-8 (nid.). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7229-5

Nora Hänninen on valmistunut ylioppilaaksi Jyväskylän Normaalikoulun lukiosta 2002. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Oulun yliopistosta 2008 ja psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2012. Hän työskentelee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä psykologin tehtävissä.

Tutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet TEKES, Suomen Kulttuurirahasto, Liikesivistysrahasto ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Abstract

Concern for the natural environment has become an issue that virtually all companies have to address. Literature suggests that an environmentally oriented marketing strategy, such as an environmental brand image, yields competitive advantage for the supplier in the form of improved customer outcomes and financial performance. At the same time, key barriers to environmental purchasing are found to be related to higher perceived cost and lack of environmental interest among purchasing professionals. In addition, research has repeatedly revealed a gap between customers’ environmental values and attitudes and their manifestation in purchasing behavior. This dissertation contributes to the interface of environmentally oriented business literature and theory of industrial marketing relationships. The aspects of environmental concern and value-based approach are integrated in a framework that explains the formation of customer-perceived value and loyalty – the key outcomes of marketing efforts in existing relationships. Marketing communication is inserted as the key supplier-initiated process that enables loyalty-oriented development of the relationship. This study adheres to positivist methodology and employs quantitative methods. Empirical data was collected among customers of three Finnish industrial companies and consists of customers’ responses to an online survey (n=121). The research hypotheses were tested with partial least squares modeling (PLS). The results show that environmental values of industrial customers consist of three dimensions: awareness, competitive advantage and corporate stance. It is found that more environmentally motivated customers perceived more overall value in their supplier relationships. Overall value, in turn, is a significant driver of customer loyalty. Findings of this study therefore support the applicability of a value-based conceptualization of customer motivations in order to understand supplier evaluation and purchasing behavior in industrial marketing relationships. Of managerial interest is the finding that customers considered device-mediated marketing communication such as email and telephone more effective than face-to-face interaction. This provides marketers with opportunities to more frequent yet cost efficient communication that fosters customer loyalty.

Lisätietoja

Nora Hänninen
nora.t.c.hanninen@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: