Ajankohtaista

Feminismi muuttuu ajassa

Feministit valtaavat kampuksen, kun yli 300 tutkijaa kokoontuu Sukupuolentutkimuksen päiville 23.–25.11.2017. Sukupuolentutkimuksen päivät pidetään tänä vuonna Jyväskylän yliopistossa reilun vuosikymmenen tauon jälkeen. Järjestäjinä toimivat sukupuolentutkimus-oppiaine ja sukupuolentutkijoiden verkosto Kantti, jossa on mukana yli viisikymmentä tutkijaa yliopiston eri laitoksilta ja tiedekunnista. 

Päivien teemana on aika ja ajallisuus. Historian, nykyhetken ja tulevaisuuden sekä muutoksen ja pysyvyyden kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia ja kiinnittyvät yhteiskunnassa käytävään keskusteluun esimerkiksi tasa-arvosta ja sukupuolten määrittelyistä. Suomen täyttäessä 100 vuotta keskustelu saa erityistä painoa – onko satavuotias Suomi tasa-arvoinen?

Päivien pääpuhujia ovat sosiologian professori Sirma Bilge Université de Montrealista ja historian professori John Tosh Roehamptonin yliopistosta.

Sirma Bilge on tunnettu intersektionaalisuutta koskevasta tutkimustyöstään. Intersektionaalinen lähestymistapa on auttanut sukupuolentutkijoita kiinnittämään huomiota siihen, miten sukupuoliero toimii vuorovaikutuksessa monien muiden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen erojen kanssa. Bilgen mukaan intersektioniaalisuuden valtavirtaistuminen on kuitenkin samalla heikentänyt käsitteen kriittistä potentiaalia. Luennossaan Bilge etsii syitä tähän nyky-yliopiston uusliberalistisista rakenteista ja esittää myös vaihtoehtoja, joilla tilannetta voidaan korjata.

John Tosh puolestaan analysoi maskuliinisuuden kriisiä historiallisesta näkökulmasta. Vertailemalla nykyistä kriisipuhetta kahteen aiempaan kriisikauteen 1890- ja 1930-luvuilla Tosh erittelee, mikä nykyisessä kriisissä on toistuvaa ja pysyvää, mikä taas erityistä ja uutta.

Kutsuttuna puhujana on myös UniPID-vieras aksay khanna. Hän käsittelee puheessaan kehityspolitiikkaa sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta. Hän nimittää tätä "mukauttamisen politiikaksi", missä globaalista etelästä kumpuavia tapoja ymmärtää sukupuolta ja seksuaalisuutta on pidetty liian radikaaleina, ja moninaiset erot on typistetty länsimaista kaksinapaista järjestelmää myötäileviksi.

Suomenkielisessä Feminismin sukupolvet -paneelissa Riikka Taavetti, Arja Turunen, Eila Tiainen ja Bella Forsgren keskustelevat feministisukupolvien suhteista ja muutoksesta. Englanninkielisessä Futures of feminism -paneelissa pohditaan feminismin ja feministisen teorian tulevaisuutta globaalilla näyttämöllä.

Pääpuhujien, paneelien ja lähes kolmenkymmenen työryhmän lisäksi ohjelmassa on akateemisten naisten historiaa Jyväskylän yliopiston kampuksella valottava näyttely, kirjanjulkistamistilaisuuksia ja muita tapaamisia.

Tapahtuman tiedot:

Sukupuolten ajat – Genders through time – Genus i tiden
Aika: 23.–25.11.2017
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäki
Verkkosivu: https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017

Lisätiedot:

Jenny Säilävaara
040 805 3102
spt2017@jyu.fi

Hannele Harjunen
040 805 4131
hannele.s.harjunen@jyu.fi

Heli Valtonen
040 805 4897
heli.valtonen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: