Ajankohtaista

Väitös: 13.12.2017 Lukutaito kehittyy parhaiten opetustyylejä yhdistelemällä (Tang)

Alkamisaika: keskiviikko 13. joulukuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: keskiviikko 13. joulukuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, MaA 211

XinTangnettikuvaajaWendanQian.JPG
Xin Tang kuva: Wendan Qian
M.Ed. Xin Tangin psykologian väitöskirjan "Teaching Practices in Early Primary School: Dimensions, Patterns and Consequences" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä apulaisprofessori Antje von Suchodoletz (New York University Abu Dhabi) ja kustoksena professori Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanniksi.

Tehokkaita opetuskäytäntöjä on etsitty vuosikymmenten ajan. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin Early Childhood Classroom Observation Measure -havainnointijärjestelmän (ECCOM) avulla kolme opetustyyliä. Tang tutki tyylien vaikutusta 1.–3. luokan oppilaiden lukutaidon kehittymiseen.

- Tyylit olivat lapsilähtöinen, opettajajohtoinen ja lasten johtama opetustyyli. Henkilökeskeisellä lähestymistavalla etsittiin opettajia, jotka olivat valmiita esittelemään päällimmäisiä opetuskäytäntöjään. Seuraavaksi tutkittiin näiden opetustyylien ja lukutaidon välisiä yhteyksiä. Aineisto kerättiin Suomesta ja Virosta, Tang kertoo.

Ensimmäistä luokkaa opettavien suomalais- ja virolaisopettajien keskuudesta löydettiin kolmen opetustyylin lisäksi neljäs, lapsilähtöisen ja opettajajohtoisen tavan yhdistävä tyyli. Myös kolmannen luokan opettajien keskuudesta löytyi neljäs tyyli, joka oli äärimmäisen lapsilähtöinen.

- Lapsilähtöinen opetustyyli ja yhdistelmätyyli johtivat parempiin lukutaidon oppimistuloksiin. Sen sijaan lasten johtamalla opetustavalla todettiin olevan kielteinen vaikutus lasten lukutaidon kehitykseen, Tang sanoo.

Suurempi osuus suomalaisopettajista käytti virolaisia kollegojaan tehokkaampia opetustyylejä.

- Opettajajohtoista ja lapsilähtöistä opetustyyliä voidaan käyttää yhdessä, jolloin saavutetaan parhaat oppimistulokset lukutaidossa. Lasten johtamaan ja äärimmäisen lapsilähtöiseen opetustyyliin opettajien sen sijaan tulisi suhtautua varauksella opetuksen alkuvaiheissa, Tang kehottaa.

Lisätietoja:

Xin Tang, tangxin09@gmail.com, 044 231 3345

Tiedottaja Anitta Kananen, tiedotus@jyu.fi, 040 805 4142

Xin Tang suoritti BSc-tutkinnon Fujian Agricultural and Forest University -yliopistosta vuonna 2009. Hän valmistui maisteriksi koulutuksen oppiaineessa Southeast University -yliopistosta vuonna 2013. Vuosina 2013–2017 hän suoritti tohtorintutkintoaan Jyväskylän yliopistossa.

Teos on julkaistu Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research -sarjassa numerolla 601, 64 sivua, Jyväskylä 2017, ISSN: 0075-4625, ISBN: 978-951-39-7263-9 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7263-9

Abstract

The present thesis tested the reliability and validity of the Early Childhood Classroom Observation Measure (ECCOM; Stipek & Byler, 2004, 2005), identified the profiles of teaching practices, i.e., teaching styles, and, finally, examined the predictive role of teaching styles in early primary students’ reading skills.

The data stem from the First Step longitudinal study in Finland, and the Kindergarten-School Study and the Reading Study in Estonia. A total of 91 first-grade teachers and 70 third-grade teachers were observed using the ECCOM instrument. One thousand and twelve first-grade students and 958 third-grade students in the classrooms of these teachers were examined in terms of their reading skills, i.e., fluency and comprehension. A subgroup of 359 Finnish students reading skills was tested longitudinally from grade 1 to grade 3.

The results of the present thesis firstly suggest that the ECCOM is a valid classroom observation tool in Finnish and Estonian early primary grades. Secondly, the thesis identified four latent profiles of teaching practices in the first grade: child-centred, teacher-directed, child-dominated, and mixture teaching style, i.e., a mixture of child-centred and teacher-directed practices. In addition, one extra profile was found in the third grade: extreme-child-centred style. Thirdly, Finnish teachers used less of the child-dominated style in grade 1 and more of the child-centred style, but less of the extreme-child-centred style in grade 3 than Estonian teachers. Finally, the child-centred style and mixture teaching style showed more beneficial influences on students’ reading skills development than other teaching styles. By contrast, the child-dominated style was found to have detrimental impacts on children’s reading skills development. The extreme-child-centred style did not, however, contribute positively to reading fluency in grade 3.

Overall, the results suggest that the ECCOM is a valid and reliable measure of classroom practices in school environments outside the United States. Moreover, the use of the person-oriented approach can expand our understanding of teaching practices in important ways, and child-centred and teacher-directed practices can be used in conjunction to support children’s reading skills development in early school years.


Lisätietoja

Xin Tang
tangxin09@gmail.com
044 231 3345
kuuluu seuraaviin kategorioihin: